autor Grzegorz Ginter SJ

O rachunku sumienia 16 marca 2024

Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o sposobie modlitwy, najczęściej dawanym przez świętego Ignacego na zakończenie rekolekcji. Jest on wejściem w codzienność, szansą na […]

Na obraz Boga 2 marca 2024

Chciałbym w tej konferencji zająć się obrazem Pana Boga, jaki nosimy w naszym sercu, a także iluzjami życia duchowego. Dzięki omówieniu tych zagadnień będziemy […]

Metoda medytacji ignacjańskiej 24 lutego 2024

Medytacja ignacjańska, czyli rozważanie Słowa Bożego: stawanie przed Bogiem z Jego Słowem, słuchanie tego Słowa i pozwalanie, by to Słowo nas przemieniało. Ta modlitwa ma kilka etapów. Chciałbym je po kolei przedstawić i omówić.

Szukać i znajdować Boga we wszystkim 11 września 2023

Rekolekcje nigdy nie są – może to być dla nas trochę zaskakujące – o naprawianiu samego siebie. Nie są o polepszaniu swojego życia. Nie są o stawaniu się lepszym człowiekiem […]

Uważna i świadoma codzienność 21 sierpnia 2023

Sposób modlitwy, który może nam bardzo pomóc w naszej codzienności, kiedy jesteśmy po różnych rekolekcjach lub ważnych doświadczeniach życiowych. Ta modlitwa nazywa się ignacjański […]

O współdziałaniu z Bogiem 17 sierpnia 2023

Ile jest w tym mnie, ile Pana Boga, jak to się rozkłada, w czym mogę liczyć na Pana Boga, a gdzie ja sam mam działać i pracować. To nam się myli, nie mamy jasności w tej kwestii.

Jak patrzę na rzeczywistość? 31 lipca 2023

W tej krótkiej konferencji chciałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób patrzymy na rzeczywistość i jak się w nas kształtuje to, co nazywamy wrażliwością. Warto zadać sobie pytanie, […]

Na dobry początek 26 lipca 2023

Na początku tej konferencji chciałbym powiedzieć kilka słów, które mogą nam pomóc wejść w czas, który jest wyjątkowy, specjalny, chociaż dzieje się w ciągu naszego […]

Droga poruszeń duchowych 3 czerwca 2023

W rozmowach indywidualnych, a także różnych tekstach, np. wprowadzeniach do modlitwy, możemy spotkać się z pojęciem „poruszenie”, ale nie zawsze wiemy, co dokładnie ono znaczy…

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl