19 czerwca 2022
fot. StockSnap / pixabay.com

Dlaczego portal o medytacji?

Medytuj SŁOWO to portal, który powstał z pasji do medytacji ignacjańskiej. Dowiesz się tu, na czym polega ta metoda i jak się nią modlić.

Medytacja ignacjańska to metoda modlitwy Słowem Bożym zaproponowana przez św. Ignacego z Loyoli. Pozwala wejść głębiej w relację z Bogiem, świeżym okiem spojrzeć na Ewangelię i przyjrzeć się sobie. Jest dla każdego. Nie ma znaczenia, na jakim etapie jesteś w życiu duchowym. Czy jesteś w jakiejś wspólnocie, zanurzony w życie Kościoła, czy przeciwnie – na jego obrzeżach.

Jesteśmy świeckimi osobami w różnym wieku, z różnych miejsc Polski. Każdy z nas kiedyś odkrył tę metodę dla siebie. Tak, jest to odkrycie, bo o medytacji ignacjańskiej nie słyszy się często. Większość z nas jest związana ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego (WŻCh), w której uczymy się zasad duchowości ignacjańskiej i staramy się nią żyć.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego wraz z jezuitami od lat przygotowuje i udziela rekolekcji w życiu codziennym, które wprowadzają w duchowość ignacjańską i tłumaczą metodę medytacji ignacjańskiej. Do tej pory ich zasięg był dość ograniczony: odbywały się bowiem tylko w kilku miastach w Polsce w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu. Portal Medytuj SŁOWO ma za zadanie zbierać te treści i udostępniać je w dogodny sposób, tak aby każdy zainteresowany mógł mieć do nich dostęp bez żadnych ograniczeń, a tym samym możliwość rozpoczęcia rekolekcji w wybranym przez siebie czasie. Naszymi asystentami w drodze są ojcowie jezuici, oni też towarzyszą nam w prowadzeniu tego portalu – na początku: o. Grzegorz Dobroczyński SJ i o. Grzegorz Ginter SJ, aktualnie o. Leszek Mądrzyk SJ.

O naszych motywacjach i pomysłach na portal, przeczytasz w tekście poniżej.

Barbara Wielgus

Czy rekolekcje ignacjańskie to moja droga do Pana Boga? Zdecydowanie tak! Pierwsze swoje rekolekcje odbyłam w 1996 roku i był to przełom w moim życiu. Doświadczyłam wtedy ogromnego działania Pana Boga. Bóg zezwolił na to, aby naczynie, jakim byłam, rozpadło się na milion części, które potem z miłością pozbierał i utworzył mnie na nowo. Od tego czasu podążam drogą Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego i z radością dzielę się tym doświadczeniem z innymi. Towarzyszę w rekolekcjach w życiu codziennym tym, którzy nie mogą skorzystać z formuły rekolekcji w ciszy w domach rekolekcyjnych. Z tego też powodu z entuzjazmem zareagowałam na pomysł, by ułatwić takim osobom odprawienie indywidualnych Ćwiczeń oraz pomóc w znalezieniu towarzyszenia poprzez portal internetowy.

Dorota Chlebio-Abed

Kiedy jakiś czas temu, po długiej przerwie, szukałam rekolekcji, trafiłam – wydawałoby się: przypadkowo, choć już wiem, że nie ma przypadków – na Fundament Ćwiczeń Duchowych do oo. jezuitów. To był mój pierwszy kontakt z rekolekcjami ignacjańskimi. Nawiązałam piękną relację z Panem Bogiem, odnalazłam radość i pokój. Od tego czasu zaczęła się moja przygoda z medytacjami, a po kilku latach również ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego. Kiedy pojawił się pomysł przygotowania portalu o rekolekcjach ignacjańskich, od razu chciałam włączyć się w to dzieło. Cieszy mnie myśl, że dzięki temu osoby, które nie mają możliwości wyjazdu do domu rekolekcyjnego, będą mogły odprawić Ćwiczenia Duchowe w dogodnym miejscu i czasie, a także poprosić o towarzyszenie.

Justyna Hlibowska

Kilka lat temu zachwyciłam się medytacją ignacjańską. I równocześnie odkryłam, że mało jest tych, którzy słyszeli o tej metodzie modlitwy. Czasem, gdy o niej opowiadam, widzę, jakie budzi zaciekawienie. Wiele osób nie może sobie pozwolić na kilkudniowy wyjazd rekolekcyjny w wyznaczonym przez organizatorów czasie. Dlatego pomysł stworzenia portalu o medytacji, który byłby dostępny dla wszystkich, bardzo mi się spodobał.

M

Pomysł na portal o medytacji powstał ze zderzenia medialnego obrazu Kościoła (sojusz ołtarza z tronem, skandale pedofilskie i ich tuszowanie przez hierarchów etc.) z moim osobistym doświadczeniem. Jakiś czas temu bliska osoba uświadomiła mi, że żyję w swoistej „bańce informacyjnej” i że moje doświadczenie wspólnoty w parafii jezuickiej jest inne niż doświadczenie znacznej części społeczeństwa.

Pomysł przerodził się w marzenie, żeby nasza inicjatywa nie była tylko kolejną stroną internetową z tekstami do medytacji, ale żeby było to miejsce spotkania tych, którzy w duchowości ignacjańskiej czują się jak ryba w wodzie, tych, którzy – będąc w swoich wspólnotach – szukają czegoś więcej, czegoś nowego, a także tych, którzy nie odnajdują się w swoim lokalnym Kościele. Jednym słowem – wszystkich, którzy chcą wyruszyć w nieznane, towarzysząc i wspierając się nawzajem, którzy poprzez poznanie i smakowanie Słowa pragną realnie doświadczyć spotkania z kochającym do szaleństwa Ojcem i żyć z Nim w codzienności, każdego dnia…

Hanna Piekarczyk

Jednym z owoców przeżywania rekolekcji ignacjańskich było pragnienie dzielenia się swoją radością życia z Bogiem na co dzień z innymi. Realizuję je między innymi przez pisanie bloga z rozważaniami Ewangelii, współpracę z „Modlitwą w drodze” oraz współtworzenie projektu „Medytuj SŁOWO”. Chciałabym, aby także osoby, które nie mają możliwości pojechania na rekolekcje zamknięte czy uczestniczenia w rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia organizowanych przez WŻCh w kilku ośrodkach w Polsce, miały możliwość odbycia takich rekolekcji i opieki osoby towarzyszącej, która, tak jak mnie, pomoże odkryć, w jaki sposób Bóg działa ich sercu.

o. Grzegorz Dobroczyński SJ

Dlaczego portal internetowy o duchowości i medytacji? Najprościej odpowiedzieć również pytaniem: a dlaczego nie?

Aby nie być posądzonym o unikanie odpowiedzi, warto rozważyć dwie sprawy związane z pojęciami: internet i duchowość-medytacja.

Internet już dawno przestał być atrakcyjnym dodatkiem czy rozrywką dla ludzi. Jest częścią naszego życia i podstawowym, często wręcz niezbędnym, narzędziem do nauki, pracy i komunikowania się z innymi w wielu wymiarach ludzkiej egzystencji. Używamy go na dobre i na złe. Niewątpliwie tworzy on świat kultury, ekonomii, polityki. Religia również nie pozostaje poza jego domeną.

Skoro tak jest, to nie sposób wyizolować tematykę duchowości i medytacji od internetowej sieci.

Z kolei duchowość i medytacja według dziedzictwa św. Ignacego Loyoli to sfera ludzkich doświadczeń, odnoszących się do całości ludzkiego bytu. Głównym motywem rekolekcji ignacjańskich jest wybór: ten podstawowy (tyczący się fundamentalnych spraw) i ten związany ze sprawami dnia codziennego. Chodzi więc nie tylko o pielęgnowanie sfery duchowej, ale i praktyczne odniesienie do życia. Zresztą nie modlimy się przecież jedynie umysłem ani tylko emocjami, ani tylko w pozycji klęczącej. Duchowość i modlitwa w tej tradycji dotyczą wszystkich obszarów ludzkiego życia, dlatego wymagają holistycznego podejścia.

Wobec powyższego nasuwa się wniosek, że portal poświęcony duchowości i medytacji powinien zawierać treści o tematyce szerszej niż „tylko” modlitewna. Istnieje potrzeba także refleksji antropologicznej, psychologicznej, filozoficznej i teologicznej. Bezcenne będą teksty poświęcone Biblii oraz tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza Ojcom Kościoła.

Z przedstawionego w zarysie problemu wynika, że zadanie nie jest proste, ale… Kto powiedział, że ma być łatwo?