Portal o medytacji ignacjańskiej

Wydarzenia

Zapisy już trwają!

Informacje oraz formularz zapisów dostępne na stronie:

wzch.org.pl/poznan/

Aktualności więcej >>

O rachunku sumienia

Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o sposobie modlitwy, najczęściej dawanym przez świętego Ignacego na zakończenie rekolekcji. Jest on wejściem w codzienność, szansą na […]

Uczucia, wartości, potrzeby

Temat „Uczucia, wartości i potrzeby” rozpoczniemy od zagadnienia naszych pragnień. Kiedy mówimy „pragnienie”, to pod tym słowem kryje się jakieś niedopełnienie w nas i chęć wyjścia […]

Na obraz Boga

Chciałbym w tej konferencji zająć się obrazem Pana Boga, jaki nosimy w naszym sercu, a także iluzjami życia duchowego. Dzięki omówieniu tych zagadnień będziemy […]

Relacje uczestników więcej >>

Stałam się bardziej odważna

Rekolekcje „Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą” to był czas, w którym Bóg na nowo okazywał mi swoją miłość do mnie, pokazywał mi moją wartość. Potwierdził mi moje nowe imię i nową […]

Bóg mówi do mnie przez swoje Słowo

Moja fascynacja duchowością ignacjańską nie pojawiła się od razu. Pragnienie pojechania na rekolekcje zamknięte dojrzewało we mnie kilkanaście lat. Na rekolekcjach dla studentów usłyszałam świadectwo […]

Kocham cię taką, jaką jesteś!

Moja relacja z Panem Bogiem bywa różna: czasem lepsza, częściej gorsza. Przeważają w niej bunt, awantury, upadki, poczucie kruchości i małości. I w tej mojej religijnej nędzy […]

Rozmowa z Ewą

Dwukrotnie uczestniczyłam w rekolekcjach internetowych: w 2020 roku z osobą towarzyszącą, a innym razem – samodzielnie. Doświadczenie odprawiania rekolekcji z osobą towarzyszącą oceniam lepiej. Spowodowały […]

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl