15 grudnia 2022
fot. Hans Braxmeier / pixabay.com

Sigla – spis medytacji

Kliknij aby przeskoczyć do wybranego działu


Ewangelie:  Mateusza Marka Łukasza Jana


Dzieje Apostolskie  |  Listy św. Pawła  |  Listy Apostolskie i Apokalipsa


Pięcioksiąg  |  Księgi Historyczne  |  Księgi Dydaktyczne  |  Księgi Prorockie

EWANGELIE I DZIEJE APOSTOLSKIE

Ewangelia wg. św. MATEUSZA

Mt 1, 1-17
Mt 1, 16. 18-21. 24a
Mt 1, 18-24
Mt 2, 13-15. 19-23
Mt 4, 1-11
Mt 4, 1-11
Mt 4, 18-22
Mt 5, 13-16
Mt 5, 20-26
Mt 5, 20-26
Mt 5, 20-26
Mt 5, 27-32
Mt 5, 27-32
Mt 5, 27-32
Mt 5, 43-48
Mt 6, 19-23
Mt 6, 19-23
Mt 6, 19-23
Mt 6, 19-23
Mt 6, 25-34
Mt 8, 1-4
Mt 8, 1-4
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 9, 9-13
Mt 9, 14-15
Mt 9, 14-15
Mt 9, 14-15
Mt 11, 16-19
Mt 11, 16-19
Mt 11, 16-19
Mt 11, 16-19
Mt 11, 16-19
Mt 11, 16-19
Mt 11, 25-30
Mt 11, 25-30
Mt 11, 28-30
Mt 13, 1-9
Mt 13, 24-30
Mt 13, 31-35
Mt 14, 22-33
Mt 14, 22-33
Mt 14, 22-33
Mt 15, 29-37
Mt 16, 13-17
Mt 16, 13-19
Mt 16, 13-23
Mt 16, 18-19
Mt 19, 16-22
Mt 20, 1-16
Mt 20, 17-28
Mt 20, 25-28
Mt 21, 33-43
Mt 21, 33-43. 45-46
Mt 21, 33-43. 45-46
Mt 25, 14-30
Mt 25, 31-40
Mt 25, 31-46
Mt 26, 36-45
Mt 27, 27-30
Mt 27, 33-37
Mt 27, 45-54
Mt 27, 45-54
Mt 28, 1-8
Mt 28, 1-8
Mt 28, 16-20
Mt 28, 16-20
Mt 28, 16-20
Mt 28, 17-20
Mt 28, 20b


Ewangelia wg. św. MARKA

Mk 2, 1-12
Mk 2, 1-12
Mk 2, 1-12
Mk 2, 1-12
Mk 2, 1-12
Mk 3, 1-6
Mk 3, 1-6
Mk 3, 13-19
Mk 3, 13-19
Mk 3, 13-19
Mk 4, 26-34
Mk 4, 26-34
Mk 4, 26-34
Mk 4, 35-41
Mk 6, 1-6
Mk 6, 14-24
Mk 6, 30-34
Mk 6, 34-44
Mk 6, 45-51
Mk 7, 5-9. 13
Mk 7, 31-37
Mk 7, 31-37
Mk 7, 31-37
Mk 8, 34-9, 1
Mk 8, 34-9, 1
Mk 10, 1-12
Mk 10, 13-16
Mk 10, 17-22
Mk 10, 17-22
Mk 10, 46-52
Mk 10, 46-52
Mk 11, 11-25
Mk 12, 28b-34
Mk 12, 28b-34
Mk 12, 28b-34
Mk 15, 33-39
Mk 16, 14-18


Ewangelia wg. św. ŁUKASZA

Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 39-45
Łk 1, 39-45
Łk 1, 39-45
Łk 1, 39-45
Łk 1, 46-55
Łk 1, 46-56
Łk 1, 57-66
Łk 2, 1-20
Łk 2, 22-35
Łk 2, 25-32
Łk 2, 41-50
Łk 2, 41-52
Łk 2, 41-52
Łk 3, 15-16. 21-22
Łk 4, 14-22a
Łk 5, 1-11
Łk 5, 4-11
Łk 5, 4-11
Łk 5, 27-32
Łk 6, 12-16
Łk 6, 12-19
Łk 6, 27-36
Łk 6, 39-42
Łk 6, 39-42
Łk 6, 39-42
Łk 6, 39-42
Łk 7, 11-15
Łk 8, 1-3
Łk 8, 1-3
Łk 8, 1-3
Łk 8, 26-37
Łk 9, 1-6
Łk 9, 12-17
Łk 9, 18-21
Łk 9, 18-22
Łk 9, 18-22
Łk 9, 18-22
Łk 9, 18-22
Łk 9, 18-22
Łk 9, 28-36
Łk 10, 1-9
Łk 10, 1-9
Łk 10, 13-16
Łk 10, 17-20
Łk 10, 25-37
Łk 10, 25-37
Łk 10, 25-37
Łk 11, 1-4
Łk 11, 15-26
Łk 11, 15-26
Łk 11, 15-26
Łk 11, 15-26
Łk 12, 1-7
Łk 12, 1-7
Łk 12, 1-7
Łk 12, 13-21
Łk 12, 54-59
Łk 12, 54-59
Łk 12, 54-59
Łk 12, 54-59
Łk 12, 54-59
Łk 14, 1-6
Łk 14, 1-6
Łk 14, 15-24
Łk 15, 1-7
Łk 15, 3-7
Łk 15, 3-7
Łk 15, 3-7
Łk 15, 8-9
Łk 15, 11-24
Łk 15, 11-13. 25-32
Łk 16, 1-8
Łk 17, 1. 3-5
Łk 17, 26-37
Łk 17, 26-37
Łk 17, 26-37
Łk 17, 26-37
Łk 17, 26-37
Łk 18, 9-14
Łk 18, 9-14
Łk 18, 18-23
Łk 19, 1-10
Łk 19, 1-10
Łk 19, 1-10
Łk 19, 45-48
Łk 19, 45-48
Łk 19, 45-48
Łk 19, 45-48
Łk 19, 45-48
Łk 21, 29-33
Łk 21, 29-33
Łk 21, 29-33
Łk 21, 29-33
Łk 22, 39-46
Łk 22, 39-53
Łk 23, 26-32
Łk 23, 34. 43
Łk 23, 39-46
Łk 23, 39-46
Łk 24, 1-11
Łk 24, 13-24
Łk 24, 13-32


Ewangelia wg. św. JANA

J 1, 35-39
J 1, 35-40
J 1, 35-42
J 1, 35-42
J 1, 43-51
J 1, 45-51
J 1, 45-51
J 2, 1-11
J 2, 1-11
J 2, 13-22
J 3, 1-9. 16-17
J 3, 14-18
J 3, 16-18
J 4, 1-42
J 4, 6-10. 15-18
J 4, 23-26
J 5, 1-9
J 5, 19-30
J 5, 33-36
J 6, 1-15
J 6, 1-15
J 6, 28-38
J 6, 52-59
J 6, 63-69
J 7, 1-2. 10. 25-30
J 8, 1-11
J 10, 7-15. 17-18
J 10, 11-16
J 10, 31-42
J 10, 31-42
J 10, 31-42
J 12, 24-26
J 12, 24-26
J 12, 44-50
J 13, 1-10
J 13, 1-17
J 13, 31-35
J 14, 1-6
J 14, 1-6
J 14, 1-6
J 14, 12-14
J 14, 15-21
J 14, 25-31
J 14, 26-29
J 15, 1-9
J 15, 1-9
J 15, 1-10
J 15, 9-17
J 15, 9-17
J 15, 12-17
J 15, 12-17
J 15, 12-17
J 15, 12-17
J 15, 15-17
J 15, 15-17
J 15, 12-17
J 16, 5-13
J 16, 20-23a
J 16, 20-23a
J 16, 25-33
J 17, 1-8
J 18, 1-9
J 18, 33-37
J 19, 1
J 19, 25-27
J 19, 28-30
J 19, 31-37
J 20, 1-8
J 20, 2-8
J 20, 11-17a
J 20, 11-18
J 20, 11-18
J 20, 19-29
J 20, 24-29
J 21, 1-8
J 21, 1-14
J 21, 1-14
J 21, 1-14
J 21, 1-14
J 21, 1-14
J 21, 1-14
J 21, 15-17
J 21, 15-17
J 21, 15-18
J 21, 15-19
J 21, 15-19
J 21, 15-19
J 21, 15-19


Dzieje Apostolskie

Dz 1, 1-11
Dz 1, 12-14
Dz 1, 12-14; 2, 1-13
Dz 2, 1-11
Dz 2, 14-18. 21-24a
Dz 2, 42-47
Dz 3, 1-10
Dz 3, 1-10
Dz 5, 17-32
Dz 17, 24-28


 

LISTY ŚW. PAWŁA

List do Rzymian

Rz 8, 14-17. 31-39
Rz 12, 14-21
Rz 15, 1-7
Rz 15, 1-9a. 13


1 List do Koryntian

1 Kor 10, 31
1 Kor 11, 23-26
1 Kor 12, 1-11
1 Kor 12, 12-21. 26-27
1 Kor 13, 1-13


2 List do Koryntian

2 Kor 9, 6-10
2 Kor 12, 7-11


List do Galatów

Ga 3, 27-29
Ga 5, 13-15


List do Efezjan

Ef 1, 3-6
Ef 2, 13-18
Ef 2, 19-22
Ef 4, 1-6
Ef 4, 1-6


List do Kolosan

Kol 1, 15-20
Kol 2, 6-12
Kol 3, 11-17


1 List do Tesaloniczan

1 Tes 5, 12-22


 

LISTY APOSTOLSKIE I APOKALIPSA

List św. Jakuba

Jk 5, 13-20


1 List św. Jana

1 J 3, 1-3
1 J 3, 1-3
1 J 3, 1-3
1 J 4, 7-21


Apokalipsa św. Jana

Ap 3, 20
Ap 21, 1-7


 

STARY TESTAMENT


PIĘCIOKSIĄG

Księga Rodzaju

Rdz 1, 26-29
Rdz 1, 26-31
Rdz 2, 7-9. 15. 18-19a. 20-23a
Rdz 2, 8-9. 15-25
Rdz 3, 1-9. 21-24
Rdz 3, 1-10
Rdz 3, 1-15
Rdz 3, 6-13
Rdz 9, 8-16
Rdz 12, 1-4
Rdz 15, 1-20
Rdz 37, 2b-4. 17b-20. 26-28
Rdz 42, 5-7. 14-16; Rdz 43, 15a; Rdz 45, 1-5


Księga Wyjścia

Wj 3, 1-5
Wj 3, 4b. 7-12
Wj 13, 17-22
Wj 14, 5-14
Wj 16, 1-8
Wj 20, 1-21
Wj 33, 11-17


Księga Powtórzonego Prawa

Pwt 30, 11-20


 

KSIĘGI HISTORYCZNE

Księga Jozuego

Joz 1, 6-9


1 Księga Samuela

1 Sm 3, 3b-10
1 Sm 16, 1. 6-13


2 Księga Samuela

2 Sm 11, 1-9. 14-15
2 Sm 12, 1-7a. 9. 13


1 Księga Królewska

1 Krl 3, 4-15
1 Krl 17, 8-24


 

KSIĘGI DYDAKTYCZNE

Księga Psalmów

Ps 8
Ps 8, 2-5
Ps 8, 2-10
Ps 33, 4-9. 12-15
Ps 63
Ps 90
Ps 103, 1-14
Ps 104, 1-5. 10-15. 24
Ps 131
Ps 131
Ps 138
Ps 139, 1-5. 13-15
Ps 139, 1-14a
Ps 139, 1b-5. 13-16
Ps 139, 1-18. 23-24
Ps 139, 2-18


Księga Mądrości

Mdr 11, 22-26
Mdr 11, 22-26


Mądrość Syracha

Syr 15, 11-20
Syr 39, 16a. 18. 33-34
Syr 43, 1-2. 5-6. 9-11. 27a. 28b


 

KSIĘGI PROROCKIE

Księga Izajasza

Iz 41, 8-10
Iz 43, 1-5a
Iz 53, 1-7
Iz 54, 10
Iz 55, 1-2
Iz 55, 1-3. 6-9
Iz 55, 6-9
Iz 55, 6. 8-9
Iz 58, 1-8
Iz 61, 10-11


Księga Jeremiasza

Jr 1, 4-10
Jr 2, 11-15
Jr 3, 19
Jr 17, 5-8
Jr 18, 1-6
Jr 18, 1-6
Jr 18, 1-6
Jr 18, 1-11
Jr 29, 8-14
Jr 31, 16a. 18-20


Księga Ezechiela

Ez 34, 11-16
Ez 37, 1-6


Księga Ozeasza

Oz 11, 1-4
Oz 11, 3-4


Księga Jonasza

Jon 4, 1-11


Księga Sofoniasza

So 3, 14-17