23 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie dwoje kochających się ludzi. Szczególnie przypatruj się temu, jak oni na siebie nawzajem patrzą.

Prośba o owoc: Poproś o pragnienie odrzucenia grzechu.


1. W spojrzeniu pełnym miłości nigdy nie ma pragnienia wykorzystania kochanej osoby. Pomyśl o kimś, kogo kochasz i w swojej wyobraźni popatrz na tę osobę właśnie takim spojrzeniem. Jak się czujesz, kiedy patrzysz w taki sposób na drugiego człowieka?

2. „Jeśli prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu […] jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu.” Pan Jezus wymienia nasze symetryczne części ciała, z których jedna może być powodem do grzechu. Dlaczego jedno oko i jedna ręka, skoro kiedy na coś patrzymy, zwykle robimy to obojgiem oczu, a większość czynności manualnych wykonujemy oburącz? Grzech nie należy do ludzkiej natury. Zatem gdy jedno oko czy ręka są powodem do grzechu, drugie oko czy ręka są zdolne do przeciwieństwa grzechu – do czynienia dobra. Czy jest coś, co przeszkadza Ci rozwijać dobro, które w Tobie jest? Poproś Pana Jezusa, by pokazał Ci, jak się od tego odciąć.

3. „Każdy, kto oddala swoją żonę […] naraża ją na cudzołóstwo.” Czasami zdarza nam się pomagać innym na ich drodze do świętości. Może się zdarzyć jednak i tak, że naszym zachowaniem, naszymi słowami czy zaniedbaniami utrudniamy komuś tę drogę. Wzbudź w sobie pragnienie takiej bliskości z Panem Jezusem, by poprzez trwanie przy Nim pociągać innych do Ojca.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.