25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa siedzącego na górze, w otoczeniu uczniów i tłumu słuchaczy. Wsłuchaj się w słowa Jezusa.

Prośba o owoc: Poproś o światło poznania, jak słowa Jezusa dotykają Twojego życia.


1. „Słyszeliście, że powiedziano […] A Ja wam powiadam […]” Dzisiejszy tekst Ewangelii jest fragmentem Kazania na Górze. Jezus mówi uczniom o wymaganiach Nowego Prawa. Nie zmienia przykazań, ale pogłębia i poszerza Prawo Mojżeszowe, które dla wielu stało się zbiorem pustych przepisów. Podkreśla, że grzech rodzi się w sercu. W jaki sposób przygotowujesz się do sakramentu pokuty? Czy robiąc rachunek sumienia, pytasz siebie, co wyrzuca Ci serce, czy skupiasz się na literze Prawa? Na co szczególnie zwracasz uwagę?

2. „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” Szóste przykazanie budzi wiele kontrowersji. Niektórzy usiłują je złagodzić, „unowocześnić”, dostosować. To przykazanie, które często budzi skrajne emocje i interpretacje. Bardzo łatwo popaść w skrajności – wszędzie widzieć zło i zepsucie moralne albo popaść w relatywizm moralny i tłumaczyć grzech tym, że przecież wszyscy tak robią; każdy ma prawo do szczęścia; w dzisiejszych czasach… Jak Twoje poglądy na szóste przykazanie mają się do słów Jezusa?

3. „Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć […]” Słowa Jezus są radykalne, ale nie są zachętą do samookaleczenia. Czasem to, co z natury jest dobre – wzrok i dotyk, zmysły służące poznaniu – mogą stać się narzędziem grzechu. Patrzeć można z miłością lub zachłannie czy oskarżycielsko. Dotyk może nieść ukojenie albo budzić lęk. Jezus stwierdza więc stanowczo: odrzucenie pokus bywa trudne, może wymagać wyrzeczeń, może boleć. Jest to jednak jedyna droga, by zachować czystość serca. Które zdanie z dzisiejszej Ewangelii porusza Cię najbardziej? Z jaką pokusą jest Ci najtrudniej? Jaka tęsknota może się za nią kryć?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.