20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz siebie wśród uczniów, do których mówi Jezus.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę gotowości do wybaczania i proszenia o wybaczenie.


1. „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Zgodnie z prawem miłości Jezusa nie wystarczy nie zabijać fizycznie. Zabić można również słowem. Słowa nienawiści, pogardy, wykluczenia i poniżania zabijają w człowieku radość, nadzieję i chęć życia. Pomyśl o ostatnich dniach. Czy słowa, których użyłeś, dały ludziom pokój i ukojenie, czy też wniosły w ich serca lęk, niepokój, zniechęcenie. Co mówi o tym Twoje serce?

2. „[…] najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”. Dwa przykazania miłości (Boga i bliźniego) są ze sobą ściśle związane. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, jeśli nie kochasz ludzi. Dobrze oddają to słowa z listu św. Jakuba: wiara bez uczynków jest martwa. Dobrą praktyką, której uczono dzieci przed pierwszą spowiedzią świętą, jest zwyczaj przepraszania bliskich. Czy idąc do spowiedzi lub na Eucharystię, masz w sercu pokój, bo nie jesteś w konflikcie z „bratem” czy „siostrą”? A jeśli masz takie niezałatwione sprawy, to z czym stajesz przed Panem? Czy oddajesz mu ten problem, prosisz o rozwiązanie?

3. „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem […] aby nie wtrącono cię do więzienia.” Brak przebaczenia często więzi serce, pamięć, sumienie człowieka na wiele lat. I to zarówno gdy Ty nie prosisz o wybaczenie wyrządzonej komuś krzywdy, jak i wtedy, gdy trwasz w poczuciu wyrządzonej Ci krzywdy i nie potrafisz jej wybaczyć. Ten brak przebaczenia ma ogromną siłę niszczenia zarówno Ciebie wewnętrznie, jak i relacji z innymi. Przebaczenie nie jest proste i nie oznacza zapomnienia, dlatego potrzeba modlitwy o tę łaskę. Pomyśl, komu potrzebujesz wybaczyć lub kogo prosić o wybaczenie.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.