24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz Jezusa siedzącego wśród swoich uczniów. Uważnie wsłuchuje się w to, co mówią. Wyobraź sobie siebie w tej scenie.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę doświadczania miłującej obecności Jezusa.


1. Za kogo ludzie uważają Jezusa? Zbierz krótko to, co wiesz o Nim: z lektury oraz nauki Kościoła, od innych ludzi. Jak jest On określany? Co według tej wiedzy możesz o Nim powiedzieć?

2. Za kogo Ty uważasz Jezusa? Teraz na podstawie wydarzeń w swoim życiu, modlitwy, refleksji postaraj się sam określić Jezusa. Zrób to jak najprościej, swoimi słowami. Spróbuj Go nazwać tak, jak jest to najbliższe Twojemu doświadczeniu.

3. Wróć do sceny z Ewangelii. Wyobraź sobie, że Jezus, patrząc Ci w oczy, pyta: „Kim jestem dla ciebie?”. Tak jak trzykrotnie pytał kiedyś Piotra o to, czy Go kocha, tak teraz pyta Ciebie pierwszy, drugi, trzeci raz: „Kim jestem dla ciebie?”… Wsłuchaj się w słowa Jezusa i nie wymyślaj na siłę odpowiedzi. Co to pytanie dla Ciebie znaczy? Jak się z nim czujesz?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.