25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?». Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Przypomnij sobie obszar swoich aktywności oraz to, co posiadasz – miejsce pracy, dom, mieszkanie, rodzinę… Zobacz przez chwilę, jak się tam krzątasz, w jaki sposób troszczysz się o różne sprawy.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę dostrzegania darów Boga.


1. Ewangeliczna winnica jest obrazem ziemi, którą Bóg dał człowiekowi w „dzierżawę”, terenem do zarządzania. Jak traktujesz to, w co jesteś zaangażowany? Zobacz wyniki swoich działań z ostatnich kilku dni, inaczej mówiąc, plon swojej pracy. Co możesz o tym powiedzieć Bogu?

2. Tak jak do rolników Bóg nieustannie posyła swoich wysłanników, proroków, żeby przekazywali Jego naukę światu, głosili Jego miłość. Odrzucanie ich, a zwłaszcza ukrzyżowanie Jego Syna, świadczy o tym, że wciąż żywa jest pokusa, żeby zawłaszczyć to, co wydaje się „naszą winnicą”, żeby układać życie według własnych pomysłów. Jakie widzisz znaki w swoim życiu, które mogły być sygnałami głosu Boga, Jego napomnień lub podpowiedzi? Kto mógł być Jego wysłannikiem do Ciebie?

3. Odrzucony Jezus stał się kamieniem węgielnym Kościoła, bo Bóg nie rezygnuje z dotarcia do człowieka. Spróbuj teraz uświadomić sobie dary, które dostałeś od Boga; te, które dają Ci poczucie radości, satysfakcji. Zobacz też, czy jest coś, co uważasz za swoją ułomność, co może podświadomie odrzucasz. Zapytaj Boga, czy chce, żebyś właśnie tę słabość wykorzystał do zebrania obfitego plonu, a więc przekazania Jego miłości światu. Poproś Go o łaskę przyjmowania wszystkiego, czym Cię obdarowuje.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.