28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa modlącego się na osobności. Przyglądaj się Jego postawie, Jego twarzy.

Prośba o owoc: Poproś Pana Jezusa o łaskę pragnienia modlitwy, która przemienia życie.


1. „[…] Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie […]” Czasami może nam się wydawać, że nie mamy w swoim życiu przestrzeni na bliską relację z Bogiem. Zabiegani, obciążeni obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi jesteśmy zbyt zmęczeni, by znaleźć w sobie jeszcze siły na modlitwę. Spróbuj zobaczyć, jak Pan Jezus modli się na osobności, będąc razem ze swoimi uczniami. Poproś Go, żeby pokazał Ci, jak przybliżać się do Ojca i jak znajdować chwile prywatnej modlitwy nawet wtedy, gdy otaczają Cię inni ludzie. Zapytaj również siebie, jakiej modlitwy pragnie Twoja dusza.

2. „[…] zwrócił się do nich z zapytaniem […]” Modlitwa, czyli trwanie w Bożej obecności, umacnia nas w miłości i uzdalnia do wnoszenia jej w nasze relacje. Zobacz, jak Jezus zaraz po modlitwie zadaje uczniom pytania, które silnie wzmacniają łączącą Go z nimi więź. Pomyśl o relacjach, które są dla Ciebie szczególnie ważne w obecnym czasie i zaproś Boga, by Jego miłość była w nich obecna.

3. „Za kogo uważają Mnie tłumy? […] A wy za kogo Mnie uważacie?” Dla Pana Boga nie jesteś jednym z tłumu. Jeśli pyta Cię o to, co myślą o Nim inni, to tylko dlatego, by pomóc Ci zobaczyć to, co interesuje Go najbardziej – kim On jest dla Ciebie. Pozwól Mu skierować to pytanie do Twojego serca i wsłuchuj się w odpowiedź, jakiej ono udziela.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.