25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie spotkanie Jezusa z uczniami w spokojnym, ustronnym miejscu, bez tłumu słuchaczy. Wsłuchaj się w ich rozmowę, zwłaszcza w pytania Jezusa.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę coraz większej wiary w obecność Jezusa w Twoim życiu.


1. „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Spójrz z dystansu na swoje życie i rozważ, skąd czerpałeś początkową wiedzę o Bogu. Mówiono Ci o tym w domu, rodzinie, na katechezach? Może istotne były konferencje, lektura albo rozmowy z ważnymi dla Ciebie osobami? Pewnie były tam informacje zachęcające do rozwoju wiary, ale może i krytyczne wobec religii. Jaki obraz Boga krystalizował Ci się na podstawie tego, co docierało do Ciebie ze świata?

2. „A wy za kogo Mnie uważacie?” To pytanie Jezusa jest już bardzo osobiste. Przyjmij je jako skierowane bezpośrednio do Ciebie, jednak nie śpiesz się z odpowiedzią. Zobacz, jakie sytuacje w życiu dawały Ci wewnętrzne przekonanie o prawdziwości wiary. Jakie masz doświadczenia obecności Jezusa w swoim życiu, jeśli były takie? Może przeżyłeś też momenty oporów i wątpliwości. Zbierz to wszystko i odpowiedz Jezusowi bardzo prosto, ale uczciwie: za kogo Go teraz uważasz, kim On dla Ciebie jest.

3. „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć […]” Wypowiedź Jezusa o czekającym Go cierpieniu musiała wzbudzić w uczniach różne emocje, bo tego pewnie nie oczekiwali. Ich Mistrz jednak wybrał drogę posłuszeństwa woli Ojca, drogę Krzyża – dla zbawienia człowieka, każdego człowieka. Jezus był gotów oddać życie także za Ciebie. Zatrzymaj się teraz na chwilę. Spróbuj wyobrazić sobie, że patrzysz na siebie Jego oczami. Jak myślisz, za kogo Ciebie uważa, kim dla Niego jesteś, że tak się dla Ciebie poświecił? Pobądź z tym przez kilka minut, a potem wróć do punktu drugiego. Co teraz odpowiesz na pytanie Jezusa?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.