24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem opisanej sceny po uzdrowieniu człowieka. Wsłuchaj się w wątpliwości widzów i w rozmowę Jezusa ze słuchaczami.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę głębszego doświadczenia działania Boga w Twoim życiu.


1. Bóg często działa przez zaskoczenie. Przypomnij sobie niedawne wydarzenie, z którego wynikło jakieś dobro dla Ciebie, może trochę spokoju. Czy dostrzegasz w tym działanie Boga? Może masz jakieś wątpliwości?

2. Jezus przestrzega przed poleganiem tylko na sobie. Niezależnie od przekonania o własnej sile, zawsze może przyjść ktoś mocniejszy, kto rozwali obronne mury tego, co udało nam się stworzyć wokół siebie, wysprzątać. Bez Boga nasze działanie może być zwykłym rozpraszaniem energii, pomysłów, zasobów…

3. Zobacz, czy często pojawiają się u Ciebie dawne błędy, grzechy. Było tyle postanowień, obietnic, a mimo to wraca stare. Tak jakby zły duch wracał, nawet coraz złośliwszy, i to mimo Twoich uporczywych modlitw. Zauważ jednak, ile mogło być w tych powrotach Twojego przyzwolenia. Wybierz teraz jakąś jedną uciążliwą dla Ciebie sprawę i poproś Jezusa o światło, co możesz zrobić w kierunku uwalniania się od niej. To może być coś niewielkiego, ale zacznij i pozwól działać Jezusowi.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.