24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie człowieka uwolnionego od mocy złego ducha. Jak taki ktoś może wyglądać, jak się czuć? Co mógłby Ci powiedzieć, gdybyście się spotkali?

Prośba o owoc: Poproś o światło rozeznania i łaskę roztropności w rozróżnianiu dobra i zła.


1. „Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy».” Czasami mamy problem z uznaniem, że czyjeś działanie jest po prostu dobre. Bywa, że dopatrujemy się nieuczciwych pobudek i umniejszamy wartość dobrych uczynków innych ludzi. Poproś Pana Jezusa o łaskę dostrzegania dobra wokół siebie i czystą radość z niego.

2. „A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.” Popatrz na swoją codzienność. Gdzie dostrzegasz działanie Boga? Jak Twoje serce reaguje na Jego obecność w Twoim życiu? Co dzieje się w nim, kiedy uświadamiasz sobie, że Królestwo Boże już do Ciebie przyszło?

3. Tak jak możemy nie doceniać wartości dobra, możemy również nie docenić mocy zła. Szatan jest silniejszy od człowieka i bardzo zależy mu na odciąganiu go od Boga. Zbawiciel jest mocniejszy od szatana i już go pokonał, jednak szanując naszą wolność, pozwala nam wybierać między dobrem a złem. Porozmawiaj z Panem Jezusem niczym dowódca wojska proszący silnego sojusznika o wsparcie w boju. Spróbuj zachwycić się Jego mocą i siłą oraz zobaczyć, jak niweczy wszelkie zakusy złego.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.