1 sierpnia 2023
fot. Clay Banks / unsplash.com

Radość codzienności

Tydzień 2 / Radość spotkania / dzień 9

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Nawiedzenie: Łk 1, 39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać. Następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie spotkanie Maryi z Elżbietą. Zobacz obie brzemienne kobiety radujące się spotkaniem w Duchu Świętym. Usłysz ich rozmowy i powitanie. Czy i Tyjesteś w tej scenie?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o radość spotkania z Bogiem.


1. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.” Maryja podjęła trud wyprawy przez góry, aby odwiedzić Elżbietę i podzielić się z nią radością daną jej przez Boga. Wspólnota pozwala na dzielenie się codziennością, daje możliwość bycia świadkiem Chrystusa. Duch Święty działa przez innych ludzi, powoduje, że widząc Jego działanie w ich życiu, sami Go doświadczamy i jesteśmy ubogacani. Czy spotykasz w codzienności ludzi, którzy sprawiają, że odczuwasz działanie Ducha Świętego w swoim życiu? Pomyśl, że Ty też jesteś świadkiem Bożego działania, spotykając się z innymi i dzieląc się z nimi tym, czym Bóg Cię obdarza.

2. „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” Elżbieta czuje się zaszczycona odwiedzinami Maryi i wybrana, bo Matka jej Pana przychodzi podzielić się z nią swoją radością. A Ty jak traktujesz Maryję? Pomyśl, jakie dajesz jej miejsce w swoim życiu i czy rzeczywiście darzysz Ją szacunkiem należnym Matce Twojego Pana. Jezus jest nie tylko Twoim Bogiem, jest także Twoim bratem. Czy pamiętasz o tym, że możesz za Jej wstawiennictwem modlić się nawet wtedy, gdy brak Ci słów, zawierzyć się Jej jak swojej matce?

3. „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.” Wcielenie Boga dokonało się dzięki „tak” Maryi i jej wierze, że spełni się to, co Bóg Jej obiecał. To od Niej możemy się uczyć zawierzenia Bogu, ufności Jego słowom. Zastanów się, jak przyjmujesz Jego obietnice oraz czy czerpiesz radość i błogosławieństwo ze spotkania z Bogiem – z codziennego zwiastowania, które dokonuje się przez spotkania z Pismem Świętym, innymi ludźmi, a nawet dzięki pięknu przyrody. Pomyśl, czy jesteś jak Maryja i jeśli chcesz, poproś Ją teraz, aby Cię tego nauczyła.


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.