1 sierpnia 2023
fot. Clay Banks / unsplash.com

Radość codzienności

Tydzień 2 / Radość spotkania / dzień 10

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Magnificat: Łk 1, 46-56

Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać. Następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie radosną Maryję wielbiącą Boga. Zobacz Jej mimikę, gesty, postawę ciała. Usłysz Jej głos. Czy Ty też jesteś w tej scenie? Jeśli tak, zobacz, co robisz. Czy coś mówisz?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o radość spotkania z Bogiem.


1. „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.” Maryja jest pełna radości ze spotkania z Bogiem. Uwielbia Go, wychwala Jego dobroć i moc. Raduje się w Duchu Świętym, jest pełna wdzięczności za Boży plan, który ma się zrealizować w Jej życiu. Czy Ciebie też napełnia taką radością spotkanie z Bogiem i doświadczenie Jego działania w Twoim życiu? A może przeciwnie – wolisz własne plany i obawiasz się Bożej ingerencji, która może być nieprzewidywalna… Aby czerpać pełnię radości ze spotkania z Bogiem, wystarczy Mu zaufać i cieszyć się z tego, że możesz doświadczyć Jego działania w swoim życiu. Jeśli jesteś gotowy, porzuć obawy i poproś Go teraz o łaskę radości i wdzięczności.

2. „[…] swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.” Bojaźń Boża to nie to samo co strach przed Bogiem. Bóg jest samą miłością – nie mamy się Go obawiać, tylko uznawać Jego moc i szanować Jego przykazania. On jest Stwórcą świata i może ochronić każdego, kto Jemu ufa i trwa w bojaźni Bożej. Bojaźni, ale nie strachu przed Nim. Bóg jest pełen miłosierdzia i każdy, kto Mu ufa, tego doświadczy. Pomyśl, ile znaków Bożego miłosierdzia możesz codziennie zobaczyć. Piękno przyrody, dobroć ludzi, których On stawia na Twojej drodze. Wszystkie, nawet małe, codzienne rzeczy, które są tak drobne w obliczu daru zbawienia. Czy widzisz je w swoim życiu?

3. „On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.” Wszechmoc Boga jest nieograniczona, a Jego zamiary wszystko przewyższają. Ludzkie plany, nawet misternie układane, są niczym w porównaniu do Jego zamysłów. Czy uświadamiasz sobie, że Bóg ma moc ochronić Cię przed wszystkim? Twoimi pomyłkami, złymi zamysłami Twoich wrogów, czymkolwiek, co nie jest oparte na Jego mocy. Jesteś w dobrych rękach samego Boga, który Cię chroni. Czy ufasz Mu? Jeśli chcesz, poproś Go teraz o gotowość przyjęcia Jego łaski jako ochrony przed wszelkim złem w Twoim życiu.


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.