20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie scenę opisaną w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, gdy Jezus wypędza handlujących ze świątyni.

Prośba o owoc: Możesz poprosić o łaskę zrozumienia, na czym polega gorliwość o dom Boży i jak ją praktykować w życiu.


1. „Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej”. Dotychczas uczniowie znali Jezusa jako łagodnego, współczującego, miłosiernego Nauczyciela i Uzdrowiciela. Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje nam inne oblicze Jezusa: bezkompromisowego i gwałtownego „bojownika” o czystość świątyni, dom Boży. I dziś niejednokrotnie piękna sukienka i prezenty z okazji pierwszej Komunii Świętej stają się dla wielu dorosłych ważniejsze niż Jezus, którego ma przyjąć do serca ich dziecko. Jak troszczysz się o to, by Dom Boży był prawdziwie miejscem kultu i modlitwy?

2. „[…] ‘Mój dom będzie domem modlitwy’, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.” Świątynia, kościół to miejsce w szczególny sposób poświęcone Bogu. Ale także Ty jesteś „świątynią Boga”, jak pisał św. Paweł (por. 1 Kor 3, 16). Jak dbasz o to, by ta świątynia była miejscem chwały Boga? By Twoje myśli, słowa i czyny świadczyły o Twojej wierze? Może w natłoku różnorakich prądów, trendów i poglądów gubisz się w tym, co jest dobre, a co ma tylko pozory dobra. Gdzie szukasz odpowiedzi, gdy masz wątpliwości?

3. „[…] cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.” Choć zachowanie Jezusa mogło budzić zaskoczenie czy wręcz szokować, ludzie, którzy za Nim szli, nadal słuchali Go „z zapartym tchem”. Widzieli bowiem zgodność Jego czynów z tym, co głosił, czego nauczał. I widzieli, że wszystko to służyło większej chwale Bożej. Na ile jesteś prawdziwy w tym, co mówisz i robisz? Na ile służy to większej chwale Bożej?


Rozmowa końcowa: Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach podczas tej medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.