28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz siebie w tłumie ludzi będących świadkami wydarzeń przed świątynią, a potem wejdź z nimi do świątyni i słuchaj Jezusa.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę uważności na słowa Jezusa, podczas każdego z Nim spotkania.


1. „«Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.” Na mszę świętą przychodzimy z całym bagażem spraw dnia codziennego. Przynosimy Jezusowi swoje radości i troski, sukcesy i problemy. Dobrze jest na początku, w chwili osobistej modlitwy, oddać to wszystko Jezusowi, wzbudzić w sercu szczególną intencję tej mszy i poprosić Go o łaskę skupienia już tylko na Nim. Inaczej będziemy jak ci handlujący przed świątynią – pełni wewnętrznego chaosu i krzyku. Nie znaczy to, że nie pojawią się myśli i rozproszenia, ale – tak jak w czasie medytacji – przyjdą i odejdą, jeśli się na nich nie zatrzymasz. Jak przeżywasz spotkanie z Jezusem w czasie mszy świętej? Na ile korzystasz z Jego bliskości?

2. „Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.” Dlaczego? Przecież Jezus mówił tylko prawdę, Jego postawa była jasna i przejrzysta. Nie stosował chwytów reklamowych ani populistycznych obietnic. Był szczery i jednoznaczny. Ale to nigdy nie podoba się wszystkim. Na ile Twoje wypowiedzi są przejrzyste i prawdziwe? Czy masz odwagę pochwalić to, co dobre, a zganić zło, nie obrażając przy tym ludzi? Czy dla „świętego spokoju” wolisz się nie odzywać?

3. „[…] cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.” W dzisiejszym świecie zalewają nas, często sprzeczne, trudne do zweryfikowania informacje. Ścierają się trendy, ideologie i poglądy, czasem niezależne od faktów. To powoduje, że trudno wyrobić sobie własną opinię na dany temat. Jezus rozmawiał zarówno ze zwykłymi ludźmi, jak i uczonymi. Może czasem warto zatrzymać się i zastanowić, co w danej sytuacji On by zrobił i w imię czego by tak postąpił. Podjąłby dialog, czy „wyrzucił ze świątyni”? Jak Ty sobie z tym radzisz? Kogo słuchasz, jaki jest tego owoc? Czym kierujesz się w swoich osądach i wypowiedziach? Czy starasz się posłuchać różnych „stron”, zweryfikować usłyszane informacje i wyrobić sobie własne zdanie, czy powtarzasz czyjeś poglądy i przekonania?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.