28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Jana 10, 31-42

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?». Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że znajdujesz się w grupie osób otaczających Jezusa w przedsionku świątyni. Wsłuchaj się w odpowiedzi Jezusa na pytania Żydów.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę głębszego poznania, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus.


1. „Odpowiedział im Jezus […]” Cała pokazana w tekście scena jest rozmową Jezusa z Żydami, którzy żądają od Niego, aby otwarcie określił się, kim jest. Tym razem Jezus nie używa metafor ani przypowieści. Jego odpowiedź jest logicznym, niemal naukowym wyjaśnieniem – w oparciu zarówno o Pismo Święte, jak i o „dowody rzeczowe”, czyli konkretne czyny, których byli świadkami. Jednak słuchacze, jak dzieci, po raz kolejny zadają to samo pytanie, bo nie chcą przyjąć tego, co usłyszeli. Ta odpowiedź nie mieści się w ich kategoriach pojmowania rzeczywistości, nie pasuje do ich teorii na temat Boga. A Ty jaką odpowiedź dałbyś, gdyby Ciebie zapytano: kim jest Jezus?

2. „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo […]” Można powiedzieć o dwóch drogach poznawania Boga: przez słowa i przez czyny. Słowa. Jezus mówi o sobie wprost. Ale niektórzy słuchają i nie słyszą. Fakt, że czytasz to rozważanie, świadczy o tym, że chcesz Go słuchać, rozważać Jego słowa. Na ile słyszysz słowa Jezusa skierowane konkretnie do Ciebie? Co dziś, w tym fragmencie Ewangelii, usłyszałeś ważnego dla siebie?

3. Czyny. Ateiści twierdzą, że nie ma dowodów na istnienie Boga. Ludzie wierzący – wprost przeciwnie: widzą wiele dowodów na działanie Boga w ich życiu. Pomyśl o takich sytuacjach w swoim życiu, które, według Ciebie, były ewidentnym działaniem Boga, Bożą interwencją, pomocą. Podziękuj Panu za to.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.