24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Jana 10, 31-42

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?». Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście”? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz Jezusa przed tłumem zacietrzewionych mieszkańców Jerozolimy, którzy chcą Go ukamienować. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem tej sceny.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę łagodnego serca.


1. Coraz bardziej zagęszczała się atmosfera nienawiści wobec Jezusa. Żydzi już jawnie domagali się Jego śmierci – jedni zirytowani, że wskazywał ich obłudę, inni podburzeni oskarżeniami faryzeuszy o Jego rzekome bluźnierstwa. Agresja członków tłumu oślepiała ich, nie pozwalała przyjąć spokojnych tłumaczeń Jezusa. Mimo tego Jezus dalej czynił to, do czego był posłany: głosił Ewangelię tam, gdzie Go słuchano. „I wielu w Niego uwierzyło”.

2. Czasem w życiu możesz znaleźć się w podobnych okolicznościach. Różnego rodzaju trudności, oskarżenia to „tłum” Twoich przeciwników. Jak się wówczas zachować? Jak robić to, co trzeba?

3. Wyobraź sobie taką właśnie sytuację, może znasz ją z doświadczenia. Stoisz w obliczu wielu zagrożeń, jak w Ewangelii. Nie jesteś jednak sam, towarzyszy Ci Jezus. Poproś Go, żeby zasiał w Twoim sercu chociaż okruch łagodności. Łagodności, która nie ma nic wspólnego ze słabością. Ona pokaże Ci, jak postąpić wobec agresji. Łagodność to inne oblicze miłości.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.