21 listopada 2022
fot. Ryoji Iwata / unsplash.com

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Tydzień 1 / dzień 5

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Jr 3, 19

[Bóg mówi] Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie nazywał: „Mój Ojcze!” i nie odwrócisz się ode Mnie.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie pracę na roli lub w ogrodzie. Zobaczę efekty tej pracy: kwiaty, owoce czy zboże.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o gotowość do współpracy z Bogiem.


1. Pragnieniem Boga jest dać nam przepiękną ziemię – wartościową i urodzajną. To znaczy, że Bóg daje nam wielkie możliwości działania. On pragnie naszego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Bóg daje nam ziemię, czyli coś, nad czym trzeba popracować, aby osiągnąć rezultat. Bóg daje nam tylko dobro – ale dobro, które trzeba rozwijać, w którego pomnażaniu mamy z Bogiem współpracować. Jesteśmy zaproszeni do budowania Bożego królestwa na ziemi. Co jest tą moją ziemią – daną mi i zadaną?

2. Bóg zaprasza nas do współpracy. Ma do nas zaufanie. Ta wspaniała ziemia, o której mówi prorok, to obraz ogromnych możliwości, które Bóg nam zapewnia. On nas nie ogranicza – On nas zachęca do twórczego rozwoju. Współpracując z Bogiem, dla Niego, możemy osiągnąć wspaniałe rzeczy. Jak ja z Nim współpracuję w swoim życiu?

3. Bóg pragnie tylko naszej miłości. Nie chodzi o obowiązkową wdzięczność, zrewanżowanie się za prezenty, ale o zbudowanie relacji. Bóg nas kocha jak swoje dzieci, pragnie, żebyśmy uwierzyli w Jego miłość, dostrzegli i zrozumieli, że On jest naszym dobrym, kochającym Ojcem. Niestety często odwracamy się od Niego, nie umiemy być wdzięczni, nie chcemy przyjąć Bożych darów, szukamy swoich pomysłów na życie. Czy one dają mi szczęście?

4. Czy moje życie jest odpowiedzią na dar miłości?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.