10 września 2022
fot. Asunción / cathopic.com

Pokój mój daję wam

Tydzień 3 / dzień 15

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mk 3, 1-6

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A [faryzeusze] śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa, który uzdrawia w szabat człowieka z uschłą ręką.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o wolność serca w czynieniu dobra.


1. Wrogość faryzeuszy do Jezusa narasta, stale jest śledzony. Szukają okazji, aby Go oskarżyć. Nie chcą uznać, że czyni dobro, uzdrawiając człowieka. Widzą tylko, że uzdrawia w szabat. Nic nie znaczy dla nich dobry uczynek. Najważniejsze jest przestrzeganie przepisów prawa! Jezus jest zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc. A przecież to są ludzie wierzący w Boga! W sercu Jezusa budzi się gniew z powodu takiej postawy. Z oburzeniem pyta: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?

2. Jezus uzdrawia człowieka, czyni wielkie dobro! A jednak ludzie zebrani w synagodze nie chcą widzieć dobrego czynu. Wydaje się, że Jezus jest bezsilny wobec ich zamknięcia. Jego pytanie dotyczące ocalenia życia w dzień świąteczny spotyka się z milczeniem. Ludzie nie chcą podjąć z Nim dialogu, zastanowić się, co jest słuszne. A gdzie ja jestem w tej scenie? Czy mam odwagę, aby stanąć po stronie Jezusa?

3. Dla Jezusa najważniejsze są miłość i dobro człowieka. Naraża się tym, dla których liczą się tylko przepisy prawa. Stróże prawa dążą do zabicia Jezusa! A dla mnie, co jest ważniejsze: przepisy i zasady czy troska o dobro człowieka?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię „Ojcze nasz”.