10 września 2022
fot. Asunción / cathopic.com

Pokój mój daję wam

Tydzień 3 / dzień 14

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 6, 63-69

« […] Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?». Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa, którego opuszczają uczniowie.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o zaufanie do Jezusa i trwanie przy Nim pomimo trudności.


1. Nauczanie i czyny Jezusa budzą coraz większy sprzeciw wśród elity religijnej Izraela. Faryzeusze są zgorszeni tym, że Jezus jest otwarty dla wszystkich, że spotyka się z celnikami, grzesznikami. Zarzucają Mu, że uzdrawia w szabat, że nie wypełnia skrupulatnie przepisów prawa.

2. Entuzjazm uczniów słabnie. Widzą, że ich Mistrz ma coraz więcej wrogów. Nie rozumieją tego, co Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół, o spożywaniu Jego Ciała i Krwi. To wszystko okazuje się zbyt trudne. Nie podobają się im narastające wymagania, jakie Jezus stawia, więc odchodzą…

3. Jezus oczekuje zaufania od uczniów. Nawet jeśli Jego nauczanie jest trudne, a czasem niezrozumiałe. Wskazuje, że to Duch daje życie, że wiara jest darem. Ten dar pochodzi od Ojca i trzeba otworzyć serce na jego przyjmowanie. Bez wiary i zaufania nie wytrwamy przy Bogu, gdy pojawią się przeciwności w naszym życiu. Jezus chce nas przygotować na trudne sytuacje i możemy liczyć na Jego pomoc. Jak ja przeżywam kryzysy wiary?

4. Gdy uczniowie odchodzą, Jezus pyta apostołów: Czyż i wy chcecie odejść? Nie namawia ich do pozostania. Sami mają dokonać wyboru! Piotr odpowiada z zaufaniem: myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. Apostołowie chcą pozostać mimo trudności. Ja też mam wybór! Co odpowiem Jezusowi?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię „Ojcze nasz”.