1 sierpnia 2023
fot. Clay Banks / unsplash.com

Radość codzienności

Tydzień 2 / Radość spotkania / konferencja 2

oprac. o. Grzegorz Ginter SJ

TRWANIE W CODZIENNOŚCI – posłuchaj konferencji