1 sierpnia 2023
fot. Clay Banks / unsplash.com

Radość codzienności

Tydzień 1 / Radość istnienia / dzień 2

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka: Ps 8

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że w ciepłą, letnią noc stoisz pod rozgwieżdżonym niebem. Wokół siebie słyszysz nocny koncert świerszczy. Twoją skórę muska delikatny wiatr.

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę radości istnienia.


1. „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził […]” Otaczający nas świat możemy porównać do monumentalnego artystycznego dzieła. Można je podziwiać, zastanawiać się nad nim, a poprzez jego kontemplację wejść w pewien rodzaj kontaktu z jego Stwórcą. Co najbardziej zachwyca Cię w otaczającym świecie? W jaki sposób w stworzeniu odnajdujesz przestrzeń do spotkania z Bogiem?

2. „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.” Psalm 8 opowiada również o szczególnym miejscu człowieka pośród całego stworzenia. Werset szósty można przeczytać też w taki sposób: Uczyniłeś mnie niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią mnie uwieńczyłeś. Źródłem chwały i czci każdego człowieka jest Boża miłość. To, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. To, że Bóg stał się człowiekiem. To, że nic nas nie może od Niego oddzielić. Jakie myśli i emocje budzą się w Tobie, gdy rozważasz Psalm 8 w kontekście godności, którą obdarzył Cię Bóg? Możesz teraz szczerze porozmawiać o tym ze Stwórcą – źródłem życia.

3. „O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!” Radość może mieć swoje źródło w zachwycie nad stworzonym światem, może też wypływać z odkrycia przez człowieka swojej godności i zrozumienia, jak cenny jest w oczach Boga. Nasz Pan wchodzi z nami w dialog na różne sposoby, również poprzez emocje. Możesz z Nim teraz porozmawiać o tym, o czym Bóg opowiada Ci, gdy odczuwasz w swoim sercu radość. Jeśli to uczucie nie gości w Twoim sercu, również jest to coś, o czym możesz pomówić z Panem.


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.