2 maja 2022
fot. Tobias Mrzyk / unsplash.com

Przyjaciela mam

Tydzień 3 / Jezus / dzień 11

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!». Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, oczyszczał Twoje myśli, zamiary i decyzje oraz kierował je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie spotkanie Maryi z Aniołem Gabrielem. Spróbuj zobaczyć pomieszczenie, w którym dokonuje się to spotkanie. Patrz na Maryję, przyjrzyj się Jej twarzy, spróbuj odczytać emocje. Wsłuchaj się w wypowiadane słowa.

Prośba o owoc: Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę dostrzegania i doświadczania w swoim życiu miłującej obecności Jezusa.


1. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Anioł Gabriel – posłany przez Boga – przychodzi do Maryi w dokładnie określonym czasie i miejscu, z dokładnie określonym orędziem. Nie oznacza to jednak, że to, co ma Jej do przekazania, jest łatwe do zrozumienia i przyjęcia. Anioł pozdrawia Maryję, nazywając Ją pełną łaski i zapewniając, że Bóg jest z Nią. Maryja na te radosne słowa reaguje zmieszaniem, ale im nie zaprzecza – tylko zastanawia się nad ich znaczeniem, odnosząc je do swojego życia.
Bóg niejednokrotnie wkracza w Twoje życie, pragnąc zakomunikować Ci swoją przyjaźń i miłość. Czyni to poprzez swoje Słowo, sakramenty, różnorodne wydarzenia codzienności. Zawsze jednak to, co pragnie Ci powiedzieć, jest adresowane właśnie do Ciebie i we właściwym czasie. Bóg mówi do każdego inaczej, bo każdy człowiek jest inny i ma inną drogę do przejścia oraz inne zadania do wykonania. Czasem jest łatwo tę Bożą „mowę” rozpoznać, zrozumieć i przyjąć – czasem jednak może to sprawiać pewną trudność. Jaka jest Twoja otwartość na to Boże komunikowanie się z Tobą? Jak reagujesz, kiedy Słowo Boże zdaje się być niezrozumiałe dla Ciebie albo trudne do przyjęcia? Jaka postawa jest Ci wtedy bliższa: rozważanie w sercu czy też odrzucenie go?

2. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Nowina, którą zwiastuje Anioł, i sposób, w jaki ma się dokonać wcielenie Syna Bożego, są jedną z najbardziej radosnych, ale i najbardziej rewolucyjnych nowin w dziejach świata. Bóg może objawiać się poprzez działanie zgodne z prawami natury, ale może te prawa także zawieszać – jak to, na przykład, miało miejsce przy poczęciu Jezusa. Jednak to działanie Boże – choć pełne mocy – dokonuje się zawsze z łagodnością wobec ludzkiej kruchości i ograniczoności. Masz więc w Bogu wszechmocnego Przyjaciela, który pragnie, byś w tę Jego wszechmoc wierzył, ufał jej i prosił, by się ona objawiała także nieustannie w Twoim życiu. Jaka jest Twoja wiara we wszechmoc Bożą, zwłaszcza w odniesieniu do spraw, które po ludzku wydają się być nie do rozwiązania? Jak starasz się przedstawiać swoje sprawy? Najpierw mówisz o nich Bogu z otwartością i zaufaniem – czy też większą ufność pokładasz we własnych siłach? Które miejsce realnie zajmuje Bóg w Twoim życiu?

3. Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Maryja – po dialogu z Aniołem i po rozważeniu tego, co jej zwiastował – wypowiada swoje TAK dla sposobu Bożego działania w Jej życiu. Ta zgoda na Boże prowadzenie obejmuje ten konkretny moment Zwiastowania oraz jego wszelkie (radosne i bolesne) konsekwencje, których jeszcze nie zna. Oddaje się jednak całkowicie w ręce Boga uznając, że On to wszystko przeprowadzi w sposób najlepszy z możliwych.
Bóg nie chce i nie może narzucać Ci swojej woli siłą. Jego pragnieniem jest bowiem, byś ją odczytywał i realizował w wolności, nieustannie wchodząc z Nim w dialog. Jak starasz się rozeznawać Bożą wolę w swoim życiu i na nią odpowiadać? Jakie uczucia czy emocje są z tym rozeznawaniem związane?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.