poruszenia duchowe

Droga poruszeń duchowych 3 czerwca 2023

W rozmowach indywidualnych, a także różnych tekstach, np. wprowadzeniach do modlitwy, możemy spotkać się z pojęciem „poruszenie”, ale nie zawsze wiemy, co dokładnie ono znaczy…

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl