Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

WŻCh Trójmiasto / ICFD.pl

Różne jest nasze doświadczenie Boga, Jego obecności. On sam mówi o sobie: Jestem, który Jestem (Wj 3,14). To nie nasz wybór decyduje o tym, że On Jest, dokądkolwiek się udajemy. Natomiast od nas zależy, czy chcemy dostrzec Bożą obecność w tym, co nas otacza: w naszym tu i teraz. Aby tak się stało – warto się zatrzymać, uświadomić sobie, że w codziennych radościach, smutkach, troskach nie jesteśmy sami, że Bóg tęskni za tym, aby być częścią naszego życia, pragnie spotykać się z nami niezależnie od tego, kim jesteśmy i co robimy.

Rekolekcje noszą tytuł „Z tobą jest Pan, dokądkolwiek pójdziesz” (por. Joz 1, 9). Kolejne medytacje pomagają w otwarciu się na doświadczanie Boga w codziennym życiu oraz uczą, jak zauważać ślady Jego obecności. Uważność na Boże działanie może zaowocować nie tylko pokojem, ale i odwagą do życia w pełni, z wiarą, że On Jest zawsze z nami, bo jest to Jego pragnieniem.

konferencja

Metoda medytacji ignacjańskiej
tydzień 1

dzień 1

Bóg, który kocha
tydzień 1

dzień 2

Jestem dzieckiem Boga
tydzień 1

dzień 3

Bóg stwarza mnie nieustannie
tydzień 1

dzień 4

Moja wartość w oczach Boga
tydzień 1

dzień 5

Za kogo ludzie mnie uważają?
tydzień 1

konferencja

Uważność
tydzień 2

dzień 6

Odpocznij
tydzień 2

dzień 7

Spotkanie ze sobą. Spoczynek w Bogu
tydzień 2

dzień 8

Pragnienia
tydzień 2

dzień 9

Spojrzenie Boga z miłością
tydzień 2

dzień 10

Stanięcie w obecności Boga
tydzień 2

konferencja

Milczenie
tydzień 3

dzień 11

Powołanie Lewiego
tydzień 3

dzień 12

Porozmawiamy
tydzień 3

dzień 13

Trudna rozmowa
tydzień 3

dzień 14

Ja jestem przy Tobie
tydzień 3

dzień 15

Czy chcesz iść ze Mną?
tydzień 3

konferencja

Ignacjański rachunek sumienia
tydzień 4

dzień 16

Dokąd idziemy?
tydzień 4

dzień 17

Nie lękaj się
tydzień 4

dzień 18

Pozwól Mi działać
tydzień 4

dzień 19

Dary Ducha Świętego na drogę
tydzień 4

dzień 20

Razem z Bogiem
tydzień 4

konferencja

Nauka na zakończenie
tydzień 4

seria nr (2)

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl