Przyjaciela mam

Przyjaciela mam

WŻCh Trójmiasto / ICFD.pl

Przyjaźń to jeden z największych darów. Żyć w przyjaźni to trwać przy drugim człowieku we wszystkim, co go spotyka, wspólnie dążąc do dobra. Jak rozumieć tę relację? Jak być przyjacielem? Dlaczego nie warto żyć bez przyjaźni? Co Bóg mówi o przyjaźni? I wreszcie: czy sam Bóg może być Przyjacielem człowieka?

Rekolekcje „Przyjaciela mam” podejmują te właśnie tematy. Kolejne medytacje są okazją nie tylko do refleksji o różnych wymiarach przyjaźni, ale przede wszystkim do odkrywania Przyjaciela, który towarzyszy nam w każdej chwili codzienności. Przyjaciela, który nie zawsze spełnia nasze oczekiwania, ale który mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

konferencja

O medytacji ignacjańskiej
tydzień 1

dzień 1

Rdz 1, 26-31
tydzień 1

dzień 2

Rdz 3, 1-9. 21-24
tydzień 1

dzień 3

Rdz 9, 8-16
tydzień 1

dzień 4

Rdz 12, 1-4
tydzień 1

dzień 5

Mdr 11, 22-26
tydzień 1

konferencja

O poruszeniach duchowych
tydzień 2

dzień 6

Wj 3, 4b. 7-12
tydzień 2

dzień 7

Wj 14, 5-14
tydzień 2

dzień 8

Wj 16, 1-8
tydzień 2

dzień 9

Wj 20, 1-21
tydzień 2

dzień 10

Syr 15, 11-20
tydzień 2

konferencja

O rozwoju relacji z Bogiem
tydzień 3

dzień 11

Łk 1, 26-38
tydzień 3

dzień 12

Łk 5, 1-11
tydzień 3

dzień 13

Mt 16, 13-23
tydzień 3

dzień 14

J 13, 1-10
tydzień 3

dzień 15

Łk 23, 39-46
tydzień 3

konferencja

O ignacjańskim rachunku sumienia
tydzień 4

dzień 16

J 21, 1-14
tydzień 4

dzień 17

J 21, 15-19
tydzień 4

dzień 18

Rz 15, 1-7
tydzień 4

dzień 19

Rz 12, 14-21
tydzień 4

dzień 20

J 15, 12-17
tydzień 4

seria nr (1)

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl