Pokój mój daję wam

Pokój mój daję wam

WŻCh Warszawa / Radio Warszawa

Są chwile, kiedy wyraźniej widzimy nasze zatroskanie o codzienność, zabieganie, zmęczenie, chaotyczne działanie, trudności. Zdarzają się sytuacje, w których doświadczamy, jak zawodne są nasze plany, jak złudne jest poczucie bezpieczeństwa, jak bardzo kruche jest życie. Czujemy, że serce staje się niespokojne, a bliskość z Bogiem słabnie.

Rekolekcje „Pokój mój daję wam” są zaproszeniem do – jak zachęcał św. Ignacy Loyola – uporządkowania życia, czyli przywrócenia stanu duchowej wolności. To bardzo ważne zadanie, ponieważ jest ona niezbędna dla realizacji celu stworzenia człowieka: „aby Boga, Pana Naszego, chwalił, czcił, i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją” (św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia Duchowne, p. 21).

Materiał został opracowany przez zespół Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Warszawie w składzie: Katarzyna Czarnecka, Anna Grochola, Ewa Poleszak i Joanna Toczko we współpracy z Radiem Warszawa.

konferencja 1

Na rozpoczęcie rekolekcji
tydzień 1

konferencja

Metoda medytacji ignacjańskiej
tydzień 1

dzień 1

Mk 10, 13-16
tydzień 1

dzień 2

Rdz 1, 26-29
tydzień 1

dzień 3

Ps 8, 2-10
tydzień 1

dzień 4

Mdr 11, 22-26
tydzień 1

dzień 5

Oz 11, 1-4
tydzień 1

konferencja 2

O rozpoznawaniu wewnętrznych poruszeń
tydzień 2

dzień 6

Iz 58, 1-8
tydzień 2

dzień 7

Rdz 37, 2b-4. 17b-20. 26-28
tydzień 2

dzień 8

Rdz 42, 5-7. 14-16; Rdz 43, 15a; Rdz 45, 1-5
tydzień 2

dzień 9

J 8, 1-11
tydzień 2

dzień 10

J 3, 16-18
tydzień 2

konferencja 3

O ignacjańskim rachunku sumienia
tydzień 3

dzień 11

Mt 13, 24-30
tydzień 3

dzień 12

Łk 10, 25-37
tydzień 3

dzień 13

Mt 5, 43-48
tydzień 3

dzień 14

J 6, 63-69
tydzień 3

dzień 15

Mk 3, 1-6
tydzień 3

konferencja 4

Na zakończenie rekolekcji
tydzień 4

dzień 16

Łk 22, 39-46
tydzień 4

dzień 17

J 19, 25-27
tydzień 4

dzień 18

Ef 2, 13-18
tydzień 4

dzień 19

J 21, 15-18
tydzień 4

dzień 20

J 14, 25-31
tydzień 4

seria nr (6)

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl