Panie przymnóż nam wiary

Panie przymnóż nam wiary

WŻCh Warszawa / Radio Warszawa

Czy chcę, aby moja codzienność była pełna Boga? Spontanicznie z porywu serca odpowiadam „tak” – szczególnie gdy robię to w chwilach pocieszenia, po udziale w spotkaniu modlitewnym lub kiedy mam poczucie, że Bóg odpowiada na moje wołanie. Czy jednak moja zgoda jest stanowcza, stała, wierna? A może po czasie słabnie i moją codzienność coraz mniej wypełniam Bogiem?

Rekolekcje „Panie przymnóż nam wiary” są czasem, w którym mogę pozwolić Jezusowi na to, by uzdalniał mnie do miłości wytrwałej, gorliwej i gotowej do tego, aby razem z Nim budować królestwo Boże w takim świecie, w jakim przyszło mi żyć.

Materiał został opracowany przez zespół Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Warszawie w składzie: Katarzyna Czarnecka, Anna Grochola, Ewa Poleszak i Joanna Toczko we współpracy z Radiem Warszawa.

konferencja 1

Na rozpoczęcie rekolekcji
tydzień 1

konferencja

Metoda medytacji ignacjańskiej
tydzień 1

dzień 1

1 Sm 3, 3b-10
tydzień 1

dzień 2

Iz 55, 6-9
tydzień 1

dzień 3

Ps 33, 4-9. 12-15
tydzień 1

dzień 4

Iz 41, 8-10
tydzień 1

dzień 5

J 2, 1-11
tydzień 1

konferencja 2

O rozpoznawaniu wewnętrznych poruszeń
tydzień 2

dzień 6

Ez 37, 1-6
tydzień 2

dzień 7

Łk 15, 1-7
tydzień 2

dzień 8

Jr 17, 5-8
tydzień 2

dzień 9

Jr 31, 16a. 18-20
tydzień 2

dzień 10

Łk 17, 1. 3-5
tydzień 2

konferencja 3

O ignacjańskim rachunku sumienia
tydzień 3

dzień 11

Mt 20, 1-16
tydzień 3

dzień 12

Mt 9, 9-13
tydzień 3

dzień 13

Łk 5, 4-11
tydzień 3

dzień 14

Mt 14, 22-33
tydzień 3

dzień 15

Mt 20, 17-28
tydzień 3

konferencja 4

Na zakończenie rekolekcji
tydzień 4

dzień 16

Mt 27, 45-54
tydzień 4

dzień 17

Mk 16, 14-18
tydzień 4

dzień 18

J 6, 28-38
tydzień 4

dzień 19

Ef 2, 19-22
tydzień 4

dzień 20

Rz 15, 1-9a. 13
tydzień 4

seria nr (7)

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl