Medytacje z Trójmiasta

Medytacje z Trójmiasta

WŻCh Trójmiasto

Poniżej znajduje się zbiór medytacji do czterech Ewangelii. Nie stanowią one serii, można więc z nich korzystać w dowolny sposób.

Medytacje pochodzą z piątkowych adoracji, które odbywają w kościele pw. Świętego Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu. Autorem jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście.

medytacja

Mt 1, 1-17
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 1, 16. 18-21. 24a
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 1, 18-24
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 2, 13-15. 19-23
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 4, 18-22
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 5, 20-26
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 5, 20-26 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 5, 20-26 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 5, 27-32
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 5, 27-32 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 5, 27-32 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 6, 19-23
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 6, 19-23 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 6, 19-23 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 6, 19-23 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 8, 1-4
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 8, 1-4 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 9, 14-15
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 9, 14-15 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 9, 14-15 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 16-19
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 16-19 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 16-19 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 16-19 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 16-19 ''''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 25-30
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 11, 25-30 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 16, 13-19
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 21, 33-43
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 21, 33-43. 45-46
medytacja pojedyncza

medytacja

Mt 21, 33-43. 45-46 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 2, 1-12
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 2, 1-12 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 2, 1-12 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 3, 13-19
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 3, 13-19 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 3, 13-19 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 4, 26-34
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 4, 26-34 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 4, 26-34 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 6, 14-24
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 6, 34-44
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 7, 31-37
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 7, 31-37 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 7, 31-37 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 8, 34-9, 1
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 8, 34-9, 1 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 10, 1-12
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 11, 11-25
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 12, 28b-34
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 12, 28b-34 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Mk 12, 28b-34 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 1, 26-38
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 1, 26-38 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 1, 39-45
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 1, 39-45 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 1, 57-66
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 2, 41-52
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 4, 14-22a
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 6, 12-19
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 6, 39-42
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 6, 39-42 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 6, 39-42 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 6, 39-42 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 8, 1-3
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 8, 1-3 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 8, 1-3 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 9, 18-22
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 9, 18-22 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 9, 18-22 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 9, 18-22 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 9, 18-22 ''''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 10, 1-9
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 10, 1-9 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 10, 13-16
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 11, 15-26
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 11, 15-26 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 11, 15-26 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 11, 15-26 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 1-7
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 1-7 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 1-7 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 54-59
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 54-59 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 54-59 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 54-59 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 12, 54-59 ''''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 14, 1-6
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 14, 1-6 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 15, 3-7
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 15, 3-7 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 16, 1-8
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 17, 26-37
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 17, 26-37 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 17, 26-37 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 17, 26-37 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 17, 26-37 ''''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 19, 45-48
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 19, 45-48 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 19, 45-48 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 19, 45-48 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 19, 45-48 ''''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 21, 29-33
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 21, 29-33 '
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 21, 29-33 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

Łk 21, 29-33 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

J 2, 13-22
medytacja pojedyncza

medytacja

J 5, 33-36
medytacja pojedyncza

medytacja

J 6, 1-15
medytacja pojedyncza

medytacja

J 6, 1-15 '
medytacja pojedyncza

medytacja

J 6, 52-59
medytacja pojedyncza

medytacja

J 7, 1-2. 10. 25-30
medytacja pojedyncza

medytacja

J 10, 11-16
medytacja pojedyncza

medytacja

J 10, 31-42
medytacja pojedyncza

medytacja

J 10, 31-42 '
medytacja pojedyncza

medytacja

J 10, 31-42 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

J 12, 24-26
medytacja pojedyncza

medytacja

J 14, 1-6
medytacja pojedyncza

medytacja

J 14, 1-6 '
medytacja pojedyncza

medytacja

J 14, 1-6 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

J 15, 9-17
medytacja pojedyncza

medytacja

J 15, 12-17
medytacja pojedyncza

medytacja

J 15, 12-17 '
medytacja pojedyncza

medytacja

J 15, 12-17 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

J 16, 20-23a
medytacja pojedyncza

medytacja

J 16, 20-23a '
medytacja pojedyncza

medytacja

J 19, 31-37
medytacja pojedyncza

medytacja

J 20, 2-8
medytacja pojedyncza

medytacja

J 21, 1-14
medytacja pojedyncza

medytacja

J 21, 1-14 '
medytacja pojedyncza

medytacja

J 21, 1-14 ''
medytacja pojedyncza

medytacja

J 21, 1-14 '''
medytacja pojedyncza

medytacja

J 21, 15-19
medytacja pojedyncza

medytacja

J 21, 15-19 '
medytacja pojedyncza

seria nr (9)

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2024 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl