28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 14-15

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że jesteś obecny w tej scenie i razem z uczniami Jana podchodzisz do Jezusa z pytaniem o sens postu.

Prośba o owoc: Poproś dziś Pana o głębsze zrozumienie istoty i celu postu.


1. „[…] kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” Wielki Post upamiętnia mękę, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, ale nie tylko. Owe 40 dni to symboliczny i ważny w Biblii czas – jak okres potopu, pobytu Mojżesza na górze Synaj, postu Jezusa na pustyni czy wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej. Symbolika tej liczby odnosi się do ważnego procesu przygotowania, oczyszczenia i nawrócenia. Chodzi przede wszystkim o nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, Boga i innych ludzi (KKK 1434). Pomyśl, jak rozumiesz cel i istotę postu. Jak chcesz przeżyć ten kolejny Wielki Post w swoim życiu?

2. Post i jałmużna. Praktyki wielkopostne zachęcają do czynnej miłości. Jedną z najczęstszych form postu jest postanowienie odmawiania sobie czegoś, np. słodyczy czy alkoholu, świadoma rezygnacja z przyjemności i przyzwyczajeń (tak jak np. telewizja, Internet, gry komputerowe). Nie negując tych praktyk, wymagających zapewne trudu, zastanów się jednak, czemu one mają służyć? W jakiej intencji je podejmujesz i co chcesz przez nie osiągnąć? Pomyśl, jak to, czego odmówisz sobie, możesz „przekierować” dla drugiego człowieka. Komu możesz dać zaoszczędzone na słodyczach czy alkoholu pieniądze? Komu poświecić czas „zaoszczędzony” dzięki rezygnacji z oglądania telewizji i korzystania z Internetu?

3. Modlitwa. Okres Wielkiego Postu to tradycyjnie czas rekolekcji wielkopostnych. W czasie ograniczeń związanych z pandemią być może trudne będzie fizyczne uczestniczenie w rekolekcjach. Jest jednak wiele ofert rekolekcji internetowych, które można odprawiać samodzielnie, a nawet z indywidualnym towarzyszeniem. Pomyśl, jak możesz, mimo trudności zewnętrznych, bardziej zbliżyć się do Boga, by nie zmarnować tego ważnego czasu. Może warto podjąć jakąś konkretną intencję modlitewną lub włączyć się w już realizowane przedsięwzięcie?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.