28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1-4

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa, który zawsze wyciąga do Ciebie rękę, gdy do Niego przychodzisz. Przypatrz się, jak dotyka Cię z czułością i miłością.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę głębokiego zaufania Jezusowi.


1. „A oto podszedł trędowaty […]” Bohater dzisiejszej Ewangelii jest świadomy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i że wszystko zależy od Jego woli. Trędowaty nie wątpi we wszechmogącą moc Boga. Choroba i zawierzenie to szansa na jego spotkanie z Jezusem. Spójrz na swoje spotkania z Jezusem pośród codzienności. Czy dają Ci one siłę do pójścia dalej? Możesz prosić o to, byś tego doświadczył.

2. „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.” Trędowaty głęboko pragnie uzdrowienia i wie, że o własnych siłach sobie nie poradzi. Jego bezradność, ale i ufność dają szansę Jezusowi na działanie. Rozważ, na ile doświadczasz podobnego stanu. Czy w takich sytuacjach pozwalasz sobie na przychodzenie do Jezusa ze swoją bezradnością? Czy może unikasz spotkania z Nim, myśląc, że poradzisz sobie sam?

3. „Chcę, bądź oczyszczony!” Pan Jezus wyciąga rękę i dotyka trędowatego. Wykonuje gest, który przez innych ludzi był trudny do zrozumienia. Dotknięcie Boga dla trędowatego jest błogosławieństwem. Bóg codziennie Cię dotyka, czy to za pośrednictwem drugiego człowieka czy przez sakramenty. Dotyka też Słowem, które koi i pokrzepia serce. Dotyka przez cierpienie, które dopuszcza. Dotknięcie Boże jest łaską, która uświęca, oświeca, uzdrawia i wspiera. Jezus daje dziś świadectwo, jak powinniśmy odnosić się do innych ludzi. Spróbuj przyjrzeć się swojemu postępowaniu. Czy wyciągasz rękę, gdy widzisz potrzebującego lub cierpiącego?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.