25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1-4

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Czytając tekst Ewangelii, wyobraź sobie Jezusa, który zawsze wyciąga rękę do Ciebie, gdy przychodzisz do Niego. Przypatrz się, jak dotyka Cię z czułością i miłością.

Prośba o owoc: Proś dziś o to, byś potrafił przychodzić do Boga ze swoimi dolegliwościami, zranieniami, grzechami, bezradnością…


1. „A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim […]” Życie trędowatego ma wiele ograniczeń ze względu na dolegliwości fizyczne i społeczną izolację. Wydaje się, że trędowaty ma tego świadomość. Czy doświadczyłeś podobnego stanu? Jak się wtedy czułeś? Trędowaty pragnie uzdrowienia i wie, że o własnych siłach nie da rady tego zrobić. Jego bezradność jest pierwszym krokiem do zmiany i daje szansę na działanie Jezusowi. Czy jest w Tobie zgoda na przeżywanie bezradności? Czy pozwalasz sobie na przychodzenie z nią do Jezusa?

2. „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.” Bohater dzisiejszej Ewangelii jest świadomy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko zależy od Jego woli. Trędowaty nie wątpi we wszechmogącą moc Boga. Choroba i zawierzenie są szansą na Jego spotkanie z Jezusem. Spójrz na swoje spotkania z Jezusem w codzienności, pośród trudów życia. Czy te spotkania dają Ci siłę do pójścia dalej? Możesz prosić o wiarę w uzdrawiające działanie Boga.

3. „Jezus wyciągnął rękę, dotknął go […]” Pan Jezus wyciąga rękę i dotyka trędowatego. Wykonuje gest, który przez innych ludzi był nie do pomyślenia. Dotknięcie Boga to dotknięcie łaski, dotknięcie błogosławione. Bóg codziennie dotyka Cię na różne sposoby. Często za pośrednictwem drugiego człowieka. Dotyka przez sakramenty, dotyka też Słowem, które koi i pokrzepia serce. Dotyka przez cierpienie, które dopuszcza, a które jest potrzebne dla Twojego uzdrowienia. Dotknięcie Boże jest łaską, która uświęca, oświeca, uzdrawia i wspiera. Jezus daje dziś doskonałe świadectwo tego, jak powinniśmy postępować z innymi ludźmi. Czy wyciągasz rękę, gdy widzisz potrzebującego lub cierpiącego, by mu ulżyć?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.