20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 19-23

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że razem z uczniami siedzisz na zboczu góry, słuchając Jezusa.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę patrzenia na świat z miłością.


1. „Gromadźcie sobie skarby w niebie […]” Dzisiejszy tekst Ewangelii jest kolejnym fragmentem Kazania na Górze, które uchodzi za kodeks moralności chrześcijańskiej. Tu Jezus mówi o dobrach materialnych, które dla wielu stają się celem życia. Chcą więcej mieć, posiadać dom, auto, coraz lepsze sprzęty… Poświęcają temu wiele czasu i energii, często kosztem zdrowia czy relacji rodzinnych. Dla uczniów Jezusa, chrześcijan skarbem jest Bóg. To On ma być na pierwszym miejscu i wszelka aktywność powinna służyć wypełnianiu Jego woli. Jaka jest Twoja hierarchia wartości? Czy to, co posiadasz, nie oddala Cię od Boga? Czy potrafisz dzielić się tym, co masz, z potrzebującymi?

2. „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” Czasami to, co deklarujemy, w realnym życiu wygląda inaczej. Czemu lub komu poświęcasz najwięcej swojego czasu? W co najbardziej się angażujesz? Czy to, w co „wkładasz swoje serce”, służy dobru, przybliża Cię do Boga?

3. „Światłem ciała jest oko.” Spojrzenie na drugiego człowieka może „dodać mu skrzydeł”, pocieszyć, wyrazić troskę, miłość, uznanie czy współczucie. Ale też można wzrokiem kogoś „zmrozić”, potępić i odrzucić. Ta sama sytuacja może być przez różnych ludzi widziana w odmienny sposób. Z tego, w jaki sposób widzisz innych, biorą się Twoje reakcje, myśli, a potem działania. Jak patrzysz na innych ludzi, na to, co mają i robią? Czy zauważasz w nich najpierw to, co dobre, czy też to, co złe i brzydkie? Jakie programy oglądasz w telewizji czy internecie? Jakie emocje, jakie reakcje one w Tobie budzą? Czy to służy dobru, Twojemu wzrastaniu w miłości? A jeśli nie – co możesz z tym zrobić?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.