24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 19-23

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że rozliczasz się przed Bogiem z wykorzystania Jego darów.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę dokonywania wyborów zgodnych z wolą Boga.


1. To, co jest stworzone, ma pomóc człowiekowi na drodze do Boga. Można więc w tym celu używać wszystkiego, co otrzymujemy w życiu. Także gromadzenie rzeczy może mieć uzasadnienie, na przykład do późniejszego wykorzystania lub wsparcia innych w potrzebie. Jak posługujesz się tymi dobrami, które są w Twoim zasięgu? W jaki sposób pomagają Ci one w relacji z Bogiem?

2. Gromadzenie może obejmować różne sfery, np. rzeczy materialne, informacje, wiedzę, umiejętności, znajomości. Czasem sprzyja to poddaniu się pokusie zdobycia czegoś za wszelką cenę. Chęć posiadania może przesłaniać wówczas pewne normy moralne. Usprawiedliwianie popełnianego przy tej okazji zła to złudzenie światła, które Jezus określa jako wielką ciemność. W których obszarach Twojego życia posiadanie czegoś jest dla Ciebie szczególnie ważne?

3. Określ jedną rzecz, którą teraz posiadasz, a która Twoim zdaniem jest Ci wręcz niezbędna. Nie oddasz jej, nie pożyczysz, nie wyobrażasz sobie życia bez niej. A teraz wyobraź sobie, że właśnie tę rzecz tracisz bezpowrotnie. Jak mogłoby wyglądać Twoje dalsze życie?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.