20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie swoje serce w stanie łaski uświęcającej.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę pragnienia zachowania czystości serca.


1. „[…] kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” Szatan nieustannie próbuje zasiać w naszych sercach niepokój i żądze, które odciągną nas od Pana. Na początku są to pozornie niewinne pragnienia, których wstępnie nawet nie postrzegamy w kategorii grzechu. Pan Jezus poucza nas, żebyśmy byli czujni i starali się jak najszybciej zdemaskować zakusy złego na czystość naszych serc. Przedstaw Panu Bogu wszystko, co masz dziś w swoim sercu i poproś Go, by umacniał w Tobie tęsknotę za bliskością z Nim.

2. „Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.” Spróbuj dostrzec przeszkody, które utrudniają Ci wieść święte życie. Jezus nawołuje, by radykalnie się od nich odciąć. To nie jest proste, a bez Bożej pomocy może być w ogóle niemożliwe. Poproś Pana, by pomagał Ci zdecydowanie odrzucać pokusy i umacniał w Tobie pragnienie zachowania czystości serca.

3. „[…] kto oddala swoją żonę […] naraża ją na cudzołóstwo […]” Zdarza się, że swoim postępowaniem w zupełnie niezamierzony sposób przyczyniamy się do czyjegoś grzechu. Przyjrzyj się swoim relacjom i temu, co w nie wnosisz. Jeśli dostrzegasz, że swoim zachowaniem narażasz kogoś na grzech, poproś Boga, by mocą Miłości przemienił to i dał Ci łaskę pomagania innym w stawaniu się lepszymi.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.