28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Dzisiejszy tekst jest fragmentem dłuższej mowy Jezusa: Kazania na Górze. Wyobraź sobie tę scenę, Jezusa na wzniesieniu i tłum słuchaczy. Jak reagują na Jego naukę?

Prośba o owoc: Poproś o łaskę patrzenia na drugiego człowieka oczami Jezusa.


1. „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Tak często odwołujemy się do pojęcia sprawiedliwości, tłumaczymy nią różne decyzje. Czasem odruchowo wyrywa nam się okrzyk: „To niesprawiedliwe, że mnie to spotkało!”. Wówczas też bardziej lub mniej świadomie związane to może być z pretensją do Boga, że do tego dopuścił. Na czym opierasz swoje poczucie sprawiedliwości, a więc także oceny czy osądy ludzi lub ich postępowanie? Czy to pomaga Ci w życiu, czy utrudnia – gdy na przykład trzeba wykazać się odwagą, żeby o coś „sprawiedliwego” zawalczyć?

2. Sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów związana była z przestrzeganiem Prawa. Jezus w całym swoim nauczaniu nawoływał do naśladowania Boga, przede wszystkim do miłosierdzia. Szukał „chorych”, czyli grzeszników, ludzi usuniętych na margines, jak celnik Lewi. O Bożej sprawiedliwości świadczy przypowieść, w której gospodarz płaci tyle samo najemnikom pracującym cały dzień i tym, którzy przepracowali godzinę. Bóg nie rozdziela dobra według jakichś zasług. Jednocześnie Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, a także protestuje, gdy zostaje spoliczkowany przed Piłatem. Miłosierdzie nie oznacza bowiem bierności wobec zła, zatem Ty też masz prawo do obrony siebie lub bliźniego przed zagrożeniem.

3. „[…] najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.” Przywiązanie do „własnej” sprawiedliwości jest chyba najczęstszą przeszkodą w pojednaniu między ludźmi. Czy jest ktoś, komu nie możesz darować, że… albo polityk, dla którego nie widzisz miejsca w swoim otoczeniu, bo…? Jak trudno jest czasem przyjąć, że Jezus przyszedł do wszystkich. Proces pojednania rozpoczyna się w sercu. Czy masz gotowość, żeby w Twoim sercu Jezus spotkał się z tą trudną dla Ciebie osobą? O czym mogliby porozmawiać?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.