20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 2, 13-15. 19-23

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, Maryję z Dzieciątkiem i Józefa w podróży.

Prośba o owoc: Tutaj możesz prosić o łaskę odkrywania Bożej propozycji na Twoją drogę życia.


1. Ucieczka: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu […]” Jesteśmy często uczeni, by nie uciekać, ale walczyć. Żeby zmierzyć się z różnego rodzaju przeciwnikiem: z trudnościami, pokusami… Czasem jednak mądrzejszym posunięciem jest ucieczka czy raczej taktyczny odwrót. Przeczekanie zagrożenia w bezpiecznym miejscu albo po prostu odpuszczenie w imię ochrony tego, co najcenniejsze – siebie, innych lub ważnych relacji. Walka powoduje, że to, o co chcesz „zwalczyć”, staje się centrum życia. Pomyśl, której walki w Twojej sytuacji warto byłoby zaniechać, komu „odpuścić”, co zostawić?

2. Powrót: „[…] wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.” Powroty są różne – wyczekiwane, z nadzieją na nowe życie albo pełne lęku i obaw o przyszłość. Pomyśl, czy jest ktoś, kto czeka na sygnał od Ciebie, by móc wrócić? A może Ty chcesz gdzieś wrócić i nie wiesz jak, nie masz odwagi, ciągle czekasz na znak. Poproś św. Józefa, by był Ci przewodnikiem na drodze powrotu.

3. Święta Rodzina. Święta Rodzina nie miała idealnych warunków, wręcz przeciwnie – od samego początku wszystko szło „pod górkę”: poród w stajni, ucieczka i tułanie się poza rodzinnymi stronami. W czym więc Rodzina Jezusa może być przykładem dla naszych rodzin? Przede wszystkim w zaufaniu i pokornym „tak” wypowiedzianym Bogu wobec wszystkiego, co niesie życie. W przyjęciu trudów, ale i radości w pełnym oddaniu i powierzeniu Mu siebie.


Rozmowa końcowa: Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach podczas tej medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.