20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?». Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie „arcykapłanów i starszych ludu”, do których Jezus zwraca się w przypowieści. Jak wyglądają ich twarze, jak się zachowują?

Prośba o owoc: Poproś o łaskę odczytywania i wykonywania woli Boga.


1. „Był pewien gospodarz, który założył winnicę.” Spójrz na świat jak na Bożą winnicę. Bóg stworzył ją i dał człowiekowi, żeby nią zarządzał. Nie według siebie, ale zgodnie z wolą Właściciela. Co Bóg dał Ci w dzierżawę? Jakim pracownikiem tej winnicy się czujesz w domu, pracy, świecie?

2. „[…] posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.” Bóg rozlicza Cię z plonów w jeden sposób: przez konsekwencje Twojego działania. Przysyła Ci różne osoby, informacpropozycje, także przez swoje Słowo. Jakie sprawozdanie możesz złożyć Bogu za ostatni miesiąc, tydzień? Co było Twoim zarządzaniem zgodnym z Jego wolą, a gdzie próbowałeś postąpić po swojemu?

3. „W końcu posłał do nich swego syna […]” Posłanie swojego Syna to najważniejsza próba uratowania przez Boga wiarołomnych dzierżawców. I Jezus nieustannie stara się dotrzeć do tych, którzy tego potrzebują. Porozmawiaj z Nim teraz o tym, czego On oczekuje od Ciebie, jakich owoców Twojego działania. Może chodzi o pierwszy krok – właśnie w tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.