24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?». Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie scenę w winnicy, o której opowiada Jezus. Różni ludzie Go słuchają – jedni z zainteresowaniem, inni z nienawiścią.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę trwania przy Jezusie niezależnie od sytuacji.


1. Winnicę z opowieści można rozumieć jako dobra, które Bóg dał człowiekowi, aby nimi zarządzał. Każdy z nas jest więc niejako dzierżawcą, ma swoją winnicę do uprawy. Co może być Twoją działalnością, jaki jej owoc masz do oddania „we właściwej porze”?

2. Zachłanność rolników z Ewangelii doprowadziła do tego, że odrzucili właściciela winnicy, zabili jego syna. Bycie odrzuconym może być jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń w życiu. Masz takie doświadczenie? Jakie uczucia wówczas w Tobie dominowały?

3. Każdy grzech, każde odejście od Boga jest jednocześnie odrzuceniem Go, odrzuceniem Jego miłości. Przeczytaj jeszcze raz, powoli i uważnie, tekst Ewangelii. Jeśli zatrzyma Cię jakieś zdanie, to pobądź z nim przez chwilę. Następnie pomódl się o to, żeby niezależnie od okoliczności była w Tobie wola trwania przy Jezusie. Żeby stawał się On kamieniem węgielnym w świątyni Twojego serca.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.