25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Józefa, który śpi w swoim domu niespokojnie, bo czas, który przeżywa, nie jest dla niego łatwy. Zobacz, jak we śnie przychodzi do Józefa Anioł i mówi mu, aby został z Maryją i dzieckiem, które urodzi.

Prośba o owoc: Abym kierował się w swoich wyborach większa chwałą Bożą.


1. Maryja stała się brzemienną, zanim zamieszkała wspólnie z Józefem. Zepsuło to plan na życie, który miał Józef. Chciał ją kochać, opiekować się nią, mieć z nią dzieci. Pomyśl, jak wielka musiała to być dla niego tragedia. Spróbuj sobie wyobrazić jego rozczarowanie. Jakie Ty masz oczekiwania? Patrząc na Józefa, pomyśl o własnej postawie w perspektywie niespełnionych pragnień. Pobądź przy rozczarowanym Józefie.

2. Maryja i Józef przeżywają swoje rozterki w swoistej ciszy. Dzięki niej mogą podołać codziennym trudnościom i przeciwnościom życia. Bez rozgłosu, ale i nie bez cierpienia rozwiązują w wierze problemy, które stawia przed nimi Bóg. Od Niego czerpią siłę, powierzając Mu życie osobiste i małżeńskie. Czy w sytuacjach, w których przeżywasz lęki i trudności, potrafisz wsłuchiwać się w delikatny głos Boga? Czy w trudnych sytuacjach pozwalasz Bogu działać? Spotkaj się z Józefem i Maryją, by od nich uczyć się odczytywać wolę Bożą. Bądź z nimi. Czego to spotkanie Cię uczy?

3. „[…] Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.” Bóg jest z nami i w każdym z nas. Spójrz na siebie, swoich najbliższych, członków rodziny, współpracowników jako na tych, w których jest Bóg. Może te relacje wymagają poukładania? Spróbuj rozeznać, jak możesz o nie zadbać.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.