28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie miejsce, w którym Józef przygotowuje się do nocnego spoczynku. Spróbuj poczuć, że tam jesteś. Rozglądaj się po ubogiej izdebce rozświetlanej małym płomieniem oliwnej lampki. Obserwuj Józefa. Zwróć uwagę na to, jakie gesty wykonuje przed położeniem się spać, jaki ma wyraz twarzy, czy łatwo zapada w sen, czy może męczy go bezsenność.

Prośba o owoc: Poproś Pana o łaskę odwagi w wypełnianiu swojego powołania.


1. „[…] Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.” Przystępując do zaślubin, Józef miał pewnie własne wyobrażenie, jak będzie wyglądać rodzina, którą właśnie zakłada. W tej wizji raczej nie przewidywał, że jego żona będzie brzemienna jeszcze przed wspólnym zamieszkaniem. Spróbuj towarzyszyć Józefowi w momencie, gdy dowiaduje się o ciąży Maryi. Przyglądaj się jego reakcji. Jest człowiekiem prawym i nie zależy mu na zniesławieniu czy jakimkolwiek innym ukaraniu narzeczonej. Niełatwo jest przyjąć taką postawę wobec kogoś, kto nas zawiódł. W jaki sposób odnosisz się do osób, które zachowują się niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami? Może zechcesz porozmawiać o tym z Józefem?

2. „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi […]” Chociaż decyzja o potajemnym oddaleniu Maryi świadczy o prawości Józefa, to ze słów anioła Pańskiego wynika, że jest ona podyktowana strachem. Czego bał się Józef? Czego boisz się Ty, gdy masz możliwość czynienia dobra? Spróbuj zidentyfikować lęki, które Cię blokują. Gdy już je dostrzeżesz i nazwiesz, przedstaw je Panu Bogu i poproś, by dodawał Ci otuchy i odwagi do postępowania zgodnego z nauczaniem Chrystusa.

3. „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” Skup się na imieniu Jezus. Umieść je w centrum swoich myśli. Z takim nastawieniem medytuj zapowiedź anioła o tym, że Jezus zbawi swój lud od grzechów. Podziękuj Panu Jezusowi za Jego ziemskie życie i poproś, by umocnił Twoją wiarę w to, że On Ciebie zbawił.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.