20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 16-19

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że stoisz wśród słuchaczy Jezusa.

Prośba o owoc: W tej modlitwie możesz prosić o łaskę mądrości.


1. Osąd. Człowiek potrafi być tak butny w wydawaniu osądów, że prócz pochopnego oceniania siebie samego i innych, może się pokusić o osądzanie Boga. Bywamy tak pewni wydawanych przez siebie opinii, że niełatwo nam otworzyć się na prawdę, że rzeczywistość może być zupełnie inna. W ten sposób trudno budować relację ze sobą, z bliźnim, Bogiem. Jakie relacje lub obszary Twojego życia są miejscami, gdzie najłatwiej wydawać Ci pochopne osądy? Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o tym, jakiej zmiany w tym kontekście pragniesz.

2. Oczekiwania. Z osądami nierozerwalnie łączą się oczekiwania. Przecież wiem lepiej, jak Bóg powinien mi się objawić i wedle tego oczekuję, aż postąpi On po mojej myśli. Jednak Bóg jest wolny. Może przyjść do ludzkiego serca w dowolny sposób, w dowolnym momencie. Oczekiwania mogą tak zawęzić patrzenie naszych serc, że grozi nam ślepota na przebłyski Bożej obecności w codzienności życia. Porozmawiaj z Bogiem o swoich oczekiwaniach względem Niego. Zapytaj o to, jak On pragnie do Ciebie przychodzić. Wsłuchaj się w swoje serce.

3. Mądrość. Lekarstwem na pokusę wydawania osądów i trzymania się swoich oczekiwań jest mądrość. Mądrość, która da impuls do powściągliwości w wydawaniu pochopnych opinii, a potem poprowadzi dalej i pomoże wniknąć w głębię Tajemnicy, jaką stanowią drugi człowiek, świat i Pan Bóg. Możesz teraz wrócić do prośby tej modlitwy i porozmawiać z Panem o tym, aby obdarzył Cię łaską mądrości, a także o tym, jakie zmiany w Twoim życiu mogłaby wprowadzić współpraca z tą łaską.


Rozmowa końcowa: Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach podczas tej medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.