24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 16-19

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie spotkanie z Jezusem, który mówi do Ciebie: „Bądź prawdziwy(a)”.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę Bożej mądrości pozwalającej odkrywać Twoją drogę w codzienności.


1. Tak bardzo tęsknimy za prawdą o danej sytuacji, drugim człowieku. Ta prawda jednak może być zakryta przez różnego rodzaju opinie, oceny. Mądrość nie zważa na nie, chce dotrzeć do istoty sprawy. Stąd nasze częste pytanie: jak jest naprawdę?

2. Prawda o człowieku to nie jego wiedza, umiejętności, ale przede wszystkim to, co ma w sercu, co wyraża się przez jego działanie. Przywołaj w pamięci kogoś bliskiego lub znajomego, kogoś trudnego dla Ciebie, może takiego, którego unikasz. Wydaje Ci się, że dużo o nim wiesz. Odłóż teraz na bok wszystkie swoje sądy na jego temat. Postaraj się jak najuczciwiej zobaczyć w jego zachowaniu, w jakiejś wypowiedzi dobrą cechę, choćby najmniejszy jej ślad, może według Ciebie nieistotny. Takie dobro może być ziarnem Bożej prawdy o tej osobie.

3. Wróć jeszcze do obrazu Jezusa zachęcającego do trwania w prawdzie. Co to dla Ciebie oznacza? Co Ci może w tym przeszkadzać: czyjaś opinia, brak pewności, obawy…? Co może skłaniać do ukrycia się pod jakąś maską? Pomódl się przez chwilę o odwagę, żeby na Twoje decyzje miała wpływ tylko opinia Boga.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.