25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 8, 34-9, 1

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa, tłumy wokół Niego i siebie pośród tłumu. Posłuchaj Jezusa wzywającego do pójścia za Nim.

Prośba o owoc: Poproś o odwagę do naśladowania Jezusa.


1. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną […]” Jezus w czasie swej działalności publicznej często zwracał się z pytaniem o prawdziwe pragnienia człowieka, np. pytał chorych, czego oczekują od Niego. Nie chciał niczego narzucać. Podobnie w dzisiejszym tekście proponuje drogę prawdziwego życia, ale każdy ma ją wybrać samodzielnie. Poproś Chrystusa – Drogę, Prawdę i Życie, byś w wolności wybierał podążanie za Nim, godząc się na konsekwencje tej decyzji.

2. „[…] niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Wybór Jezusa wiąże się z tym, że trzeba porzucić własne pomysły oraz rozwiązania i pozwolić się prowadzić Bogu. Kiedy wybierasz drogę za Chrystusem, to jest w nią wpisany krzyż. Nie można powiedzieć Bogu: pójdę za Tobą, ale nie chcę problemów, przynajmniej nie za dużych. Naśladowanie Jezusa to ciągłe odwoływanie się do Niego, do Jego nauki, w każdym obszarze życia. Co czujesz, gdy Jezus proponuje Ci takie radykalne zaparcie się siebie i podjęcie krzyża? Opowiedz Mu szczerze o tym, co jest teraz w Twoim sercu.

3. „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi […], tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie […]” Być może stajesz przed dylematem, jak wierzyć w świecie, który jest często agresywnie nastawiony do wiary. Przyznawanie się do Jezusa to nic innego jak dawanie świadectwa, że jesteś Jego uczniem; wśród ludzi, z którymi przebywasz pośród codzienności, w rodzinie, pracy. Czy wszystko, co się dzieje wokół Ciebie, odnosisz do Jezusa? Czy wierzysz w Jego moc na 100%? Porozmawiaj z Jezusem, który zna Twój trud, bo wcześniej sam przebył podobną drogę.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.