28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa opowiadającego tę przypowieść. Chce przez nią coś powiedzieć uczniom, skłonić ich do myślenia. Spróbuj sobie wyobrazić, jak Jezus patrzy na Ciebie, opowiadając tę przypowieść? Jak mówi? Jak spogląda na Ciebie?

Prośba o owoc: Proś o pragnienie wzrostu w tych aspektach życia, które są najważniejsze dla wypełniania przez Ciebie woli Bożej.


1. Królestwo Boże w opowiadanej przez Jezusa przypowieści porównane jest do nasienia, które kiełkuje w nocy. Bóg chce działać w Tobie nieustannie, nawet podczas chwil, które można porównać do nocy, gdy nic nie jest łatwe i proste. Przyjrzyj się, jak to odczytujesz w codzienności, w swojej obecnej sytuacji. Czy wierzysz w to, że Bóg wie, jak Cię prowadzić? Czy ufasz Mu?

2. Bóg mówi o małym ziarnie gorczycy. Czy w Twoim życiu Jezus daje małe, niepozorne zadania, byś miał szansę wzrastać? Może są to codzienne obowiązki, które masz wykonywać z największą starannością, by Królestwo Boże mogło się rozwijać. Czy nie zaniedbujesz tych obowiązków?

3. Królestwo Boże jest na początku malutkie jak ziarnko gorczycy. Do rozwoju potrzebuje czasu i odpowiednich warunków. Zobacz Boga, który szanuje człowieka i etapy jego wzrastania. Spróbuj rozważyć dziś swój własny rozwój. W którym momencie życia jesteś? Przez co Bóg Cię przeprowadził? Spójrz na swoje słabości i upadki po drodze, na które On pozwolił, bo to naturalne etapy wzrostu człowieka. Proś zwłaszcza o łaskę cierpliwości, która pozwoli Ci zaakceptować Twoje osobiste tempo rozwoju.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.