25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie kawałek pola uprawnego o bardzo żyznej ziemi, które za moment będzie obsiane zbożem. Przyglądaj się naznaczonym śladami orki grudkom gleby. Poczuj, że ziemia ma idealną temperaturę i wilgotność, by przyjąć ziarno. Spróbuj w wyobraźni oddychać powietrzem pachnącym bogatym czarnoziemem.

Prośba o owoc: Poproś o pragnienie, by wzrastało w Tobie Królestwo Boże.


1. Bóg stworzył nas zdolnymi do przyjęcia Królestwa Bożego. Jako Jego ukochane dzieci mamy wszystko, czego potrzeba, by ono się w nas stopniowo rozwijało – czy śpimy, czy czuwamy, we dnie i w nocy. Pomyśl o swoim życiu. Które jego obszary są najbardziej żyzne? Przypatrz się, gdzie rośnie w Tobie Królestwo Boże. Może w niektórych strefach dopiero zaczyna kiełkować? Staraj się ich nie przegapić i uciesz się nimi. Co dzieje się w Twoim sercu, kiedy tak uważnie szukasz śladów Królestwa Bożego w swojej codzienności? Porozmawiaj o tym z Panem Jezusem. Jeśli widzisz w sobie również miejsca mniej płodne, wyjałowione przez grzech, poproś Boga, by na nowo je ożywił i użyźnił.

2. Kiedy podejmujemy decyzję o nawróceniu i życiu blisko Boga, możemy być zniecierpliwieni tym, że na początku zmiany w naszym życiu są ledwo widoczne. Przyrównując Królestwo Boże do ziarna gorczycy, Pan Jezus uspokaja nas, że tak właśnie ma być. Bóg nie oczekuje od nas, że z dnia na dzień staniemy się „wielcy”, chociaż wie, że wielkość w nas wzrasta dzięki Jego łasce. Poproś Pana, by dał Ci doświadczyć Jego cierpliwości względem Ciebie.

3. „Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.” Ci, którzy pragną iść z Chrystusem, dostają od Niego dodatkowe wyjaśnienia. Czy Ty chcesz być uczniem Jezusa?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.