28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa stojącego na schodach synagogi i ludzi, którzy z zainteresowaniem Go słuchają i pragną głębokiego z Nim spotkania. Zobacz siebie w tłumie, przyjrzyj się, gdzie stoisz.

Prośba o owoc: O pomnożenie miłości do Boga, siebie samego i bliźniego.


1. „Będziesz miłował swego bliźniego […]” Czy odbierasz przykazanie miłości jako pragnienie serca, by kochać drugiego człowieka, akceptować jego inność, by być łagodnym i cierpliwym, przebaczającym i miłosiernym? Czy jest w Tobie tęsknota za taką miłością?

2. „Będziesz miłował […] siebie samego.” Zastanów się, co oznacza dla Ciebie kochać siebie samego. Czy jest to może miłość skoncentrowana tylko na sobie? A może oznacza to dla Ciebie lubić ze sobą przebywać, cieszyć się swoimi talentami oraz nie zadręczać się swoimi złymi wyborami i potknięciami, tylko przychodzić z nimi do Boga. Czy dziękujesz Panu za dobro, którym codziennie Cię obdarowuje? Proś dziś Boga, by nauczył Cię kochać siebie samego.

3. „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.” Powyższe wyrażenie pokazuje, że miłość rodzi się z przyjęcia prawdy, że Bóg jest pierwszy i Jemu należy się szczególne miejsce w naszym życiu. To On Cię wybrał i powołał. Pomyśl przez chwilę, w których sprawach Twojego życia jest Bóg i Jego Słowo. Czy ufasz Mu? Czy słuchasz Go? Bez słuchania trudno mówić o właściwej relacji do Boga. Poproś o łaskę, byś miał otwarte uszy na Jego Słowo.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.