25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa stojącego na schodach synagogi i ludzi, którzy z zainteresowaniem słuchają Jezusa. Zobacz siebie w tym tłumie. Gdzie stoisz?

Prośba o owoc: Poproś o pomnożenie miłości do Boga, siebie samego i bliźniego.


1. „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. Powyższe sformułowanie pokazuje, że miłość rodzi się z przyjęcia prawdy, że Bóg jest pierwszy i Jemu należy się jedyne miejsce w naszym życiu. To On Cię wybrał i powołał. Pomyśl przez chwilę, gdzie w sprawach Twojego życia jest Bóg i Jego Słowo? Czy jesteś człowiekiem słuchającym? Bez słuchania trudno mówić o właściwej relacji do Boga. By pójść za prawem Boga, trzeba je najpierw usłyszeć i przyjąć do serca. Poproś o łaskę i pomoc Boga w tym względzie.

2. „Będziesz miłował swego bliźniego […]” Jak odbierasz przykazanie miłości? Jako przymus, coś nakazanego? A może to pragnienie serca, by kochać drugiego człowieka, być cierpliwym, akceptować jego inność, by być łagodnym, a nie mściwym, być przebaczającym i miłosiernym? Czy jest w Tobie tęsknota za taką miłością?

3. „Będziesz miłował […] siebie samego.” Co dla Ciebie oznacza kochać siebie? Skoncentrowanie tylko na sobie, bez oglądania się na innych ludzi? A może to oznacza lubić ze sobą przebywać, cieszyć się swoimi talentami i sukcesami i nie zadręczać się swoimi złymi wyborami i potknięciami, tylko przychodzić z nimi do Boga. Czy chwalisz Boga, od którego codziennie otrzymujesz dobro? Chwaląc Boga, wyrażasz swoją miłość. Poproś Boga, by nauczył Cię kochać siebie samego.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.